FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkisto tehosti tiedotustaan ja paransi näkyvyyttään

Poimintoja vuosikertomuksesta 2007

Helena Laaksonen

Tietoarkistossa oli vuoden 2007 lopussa yli 700 kvantitatiivista tutkimusaineistoa ja noin 90 kvalitatiivista aineistoa, yhteensä yli 800 tutkimusaineistoa. Jatkokäyttöön dataa luovutettiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Arkistoitujen tutkimusaineistojen määrä on kasvanut tasaisesti vajaan kymmenen toimintavuoden aikana. Viime vuonna arkistoon saatiin 82 aineistoa. Suurin osa aineistoista on tuoreita, 2000-luvulla kerättyjä. Ennen 1990-lukua kerättyjä aineistoja on onnistuttu pelastamaan valitettavan vähän. Vajaa viidennes aineistoista on kerätty 1980-luvulla tai sitä aiemmin.

Tietoarkiston toimintaa tehtiin näkyvämmäksi tehostamalla tiedotusta. FSD:n omista ja kansainvälisistä tietoarkistopalveluista julkaistiin tiedotteita kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tiedotteiden jakelua tehostettiin ja esittelymateriaalia tuotettiin lisää. Yleisesitteen rinnalle tehtiin opiskelijoille suunnattu esite. Tavoitteena on jatkaa kohdennettua tiedottamista myös kuluvana vuonna.

Aineistojen jakelu verkossa muuttaa jatkokäyttöä

Vaikka jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen määrä väheni, käyttölupia tietoarkisto myönsi enemmän kuin vuonna 2006. Käyttäjämäärä ei siis ole vähentynyt. Toimitettujen aineistojen määrää leikkaa kansainvälisten aineistojen siirtyminen verkkopalveluihin, joissa niitä voi analysoida ja jopa ladata omalle koneelleen. Suomalaisten käyttäjien määristä muiden arkistojen palveluissa emme saa systemaattisesti tietoja.

Tärkeä asiakasryhmä tietoarkistolle ovat yliopisto-opiskelijat ja -opettajat. Pro gradu -töihin, muuhun opiskeluun ja opetukseen tilataan aineistoista valtaosa. Organisaatioista Helsingin yliopistoon ja Turun yliopistoon toimitettiin aineistoja eniten.

Verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat

Tietoarkiston verkkosivujen kävijämäärät kasvavat vuosi vuoden jälkeen. Viime vuonna kasvua oli palvelinlokien perusteella jopa yli 100 000 edellisvuoteen verrattuna. Eduskuntavaalien edellä julkaistu Vaalimaatti 2007 -palvelu selittää kävijämäärien kasvua vain osittain.

Viime vuonna tietoarkisto avasi Poliittisten ohjelmien tietovarannon POHTIVAn. Kaikkien Vaalimaattien poliittiset ohjelmat liitetään myös osaksi POHTIVAa. POHTIVAan kohdistui noin 1500 sivupyyntöä viikossa viime elokuusta alkaen.

Vapaasti tarjolla olevia harjoitusaineistoja ladattiin viime vuonna noin 4500 kertaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Tietoarkisto jatkoi kansainvälistymistään

Kansainvälinen yhteistyö on tietoarkistotoiminnalle välttämätöntä. Viime vuonna eurooppalaisten data-arkistojen yhteistyöelin CESSDA sai valmisteluhankkeelleen rahoitusta Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta. FSD osallistuu hankkeeseen tavoitteenaan edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä tunnettuutta. FSD osallistuu myös useiden aineistosarjojen ja aineistoinfrastruktuureiden rahoitukseen.

Kansainvälisestä toiminnasta ja tietoarkistojen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista tiedotettiin viime vuonna aiempaa enemmän. Tänä vuonna tietoarkiston asiakkaat saavat kansainvälisistä palveluista edelleen lisää tietoa.

Tietoarkiston painettu vuosikertomus ilmestyy huhtikuun 2008 lopulla.