FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tuokiokuvia kansainvälisestä yhteistyöstä

Taina Jääskeläinen

Istun työpöytäni ääressä tietoarkistossa paperit huolellisesti pinoihin leviteltyinä ja odotan. Työnhuoneen oven ulkopuolella on tyly lappu: puhelinkonferenssi klo 15.15, älä häiritse. Puhelin pirahtaa - Michiganin yliopiston keskus tiedustelee, onko luurin päässä oikea henkilö.

Hetken päästä Tampereella, Michiganissa, Lontoossa, Ateenassa, Kölnissä ja Bergenissä pohditaan puhelinlinjat kuumina, mitä eroa elementeillä <datakind> ja <datasource> on. Tai mitkä tiedot ovat olennaisia otantamenetelmän kuvaamiselle, mitä tietoja dataa etsivät siitä tarvitsevat.

Tässä on koolla tutkimusaineistojen kansainvälistä DDI-kuvailuformaattia ylläpitävän DDI Allianssin kontrolloitujen sanastojen työryhmä. Chryssa esittää puheenvuoron, johon vastauksena on täydellinen hiljaisuus. Lopulta puheenjohtaja Ken rykäisee ja selittää kohteliaasti Chryssalle, että puheesta kuului vain kaiku. Kreikkaan kuuluu, mutta sieltä ei kuulu.

Otantamenetelmistä päädytään siihen, että tärkeintä on erottaa satunnaisotanta, ei-satunnaisotanta ja kokonaistutkimus. DataKind- ja DataSource -sotkussa ollaan juuri pääsemässä valaistumiseen, kun ratkaisuehdotusta tekevä Atle Norjasta katoaa linjoilta kesken lauseen. Jaha, Michiganin keskus alkaa taas pudottaa osanottajia sitä mukaa, kun heidän linjoilla oloaan on kestänyt tunnin. Mutta ovat asiat edistyneetkin ja toivottavasti seuraava versio DDI-kuvailuformaatista on aineistoja etsivälle entistä käyttökelpoisempi.

Seuraavana päivänä työskentelen eurooppalaisten tietoarkistojen kattojärjestön CESSDAn EU-projektin parissa. Ensiksi istutan päähäni työryhmän vetäjän hatun ja lähetän tiukan sähköpostin muistuttaen kansainvälisen työryhmän jäseniä siitä, mitä asiakirjoja heidän täytyy valmistella ennen kolmen viikon päässä olevaan kokousta. Lisäksi meilaan taksikuluista huolestuneelle kokouksen osanottajalle Italiaan, mitä eroa on taxis (kuljetusväline) ja taxes (ALV) välillä. Ensimmäinen korvataan, toinen ei.

Sitten vedän päähäni hallinnollisen hatun ja neuvottelen sihteerin kanssa EU-projektin aloituskokoukseen Essexiin matkustaneiden tietoarkistolaisten matkalaskutuksesta. Sillä välillä projektin pääkoordinaattorilta on tullut sähköposti, että videoneuvottelujärjestelmää olisi kokeiltava huomiseen iltapäivään mennessä. Hyvä juttu, paitsi eivät muistaneet ilmoittaa etukäteen, että laitteet olisi pitänyt hankkia.

Mutta ei hätää, iltapäivällä ehdin jo tuottaa asiakirjaa työryhmän kokousta varten. Ja vaikka välillä sekavalta tuntuukin, kaiken tämän lopputuloksena on vaikkapa se, että CESSDAn tietokannassa pystyy hakemaan tutkimusaineistoja yhä useammalla kielellä ja aineistokuvailut ovat siellä entistä harmonisoidumpia helpottaen aineistoja etsivän tutkijan urakkaa.