FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Nuorisobarometrit tarjoavat tuoretta tietoa nuorten asenteista

Hanna Marjamäki

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu Nuorisoasiainneuvottelukunnan (Nuoran) teettämiä nuorisobarometreja, joissa selvitetään vuosittain 15 - 29-vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 1994. Taustalla oli huoli laman seurauksena korkeaksi kohonneesta nuorisotyöttömyydestä, jonka pelättiin vievän nuorilta halun kouluttautua ja tehdä töitä. Tietoarkistoon on arkistoitu nuorisobarometrit vuodesta 2001 lähtien.

Nuorisobarometrit sisältävät säännöllisesti toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan tarkastella asennemuutoksia pitkällä aikavälillä. Toistuvia teemoja ovat muun muassa työ ja koulutus. Lisäksi mukana on aina ajankohtaisia aiheita. Vuosien varrella tarkastelun kohteena ovat olleet esimerkiksi nuorten kulutustottumukset, mielipiteet Nato- ja EU-jäsenyydestä, poliittinen osallistuminen, yrittäjyys, turvallisuus, erilaisuus, suvaitsevaisuus, uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Haastattelut tehdään puhelinhaastatteluina ja vastaajat valitaan satunnaisotoksella.

Tietoarkistoon arkistoituja aineistoja on käytetty uudelleen muun muassa niissä tutkimuksissa, jotka koskevat yrittäjyysasenteita ja nuorten kokemaa osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Monipuolisista aineistoista löytyy vielä varmasti uutta tutkittavaa, ja ne taipuvat tutkijan näkökulman ja tieteenalan mukaan moneksi. Uusin tietoarkistosta tilattavissa oleva nuorisobarometri on vuodelta 2007, joten tutkijoille on tarjolla erittäin tuoretta tietoa nuorten mielipiteistä ja asenteista. Uusimmassa barometrissa nuorilta tiedusteltiin muun muassa suhtautumista äänestysikärajan laskemiseen ja kaikille maksettavaan perustuloon. Keskeisiä teemoja olivat tulevaisuus, sosiaaliset suhteet, tyytyväisyys elämään ja suhde yhteiskuntaan.