FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Yksilötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kuinka valmiita otaksutte suomalaisten yleisesti ottaen olevan ja kuinka valmis olette itse yksilötason toimiin ilmastomuutoksen hillitsemiseksi?

Yksilötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi -kuvio

Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006 -aineisto (FSD2262) on saatavana tietoarkistosta. Yhdyskuntatutkimus Oy keräsi aineiston postikyselynä loka-joulukuussa 2006 Ajatuspaja e2:n toimeksiannosta.