FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2007

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Opiskelijaesite tärkeälle asiakasryhmälle
» Tampereen yliopistossa koekäytössä ICPSR Direct -palvelu
» Teemasivuja tietotekniikasta, hallinnosta ja median käytöstä
» Hae ICPSR:n kesäkurssille

Opiskelijaesite tärkeälle asiakasryhmälle

Tietoarkisto julkaisi syksyllä 2007 esitteen "Tutkimusaineistoja opiskelijalle".

Noin puolet tietoarkiston asiakkaista on opiskelijoita. Vuosittain toimitetaan aineistoja kymmeniin harjoitus- ja seminaaritöihin sekä kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmiin. Opiskelijoille tarjotaan esimerkiksi kehitysyhteistyötutkimuksia, nuorisobarometreja, Eurobarometreja, International Social Survey Programmea, EVAn asennetutkimuksia sekä puolueiden ajankohtaistutkimuksia.

Tampereen yliopistossa koekäytössä ICPSR Direct -palvelu

Tampereen yliopiston tutkijat ja opiskelijat voivat tallentaa tutkimusaineistot suoraan ICPSR:n www-sivuilta omalle koneelleen. Ensimmäisen kerran on kirjauduttava Tampereen yliopiston tietokoneelta ja luotava oma MyData-käyttäjätunnus.

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on Michiganin yliopiston yhteydessä Ann Arborissa toimiva suuri yhteiskuntatieteellinen data-arkisto. ICPSR arkistoi tutkimusaineistoja kaikkialta maailmasta. Pääpaino on yhdysvaltalaisessa datassa ja kansainvälisissä vertailuaineistoissa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on ICPSR:n jäsen, joten palvelut ovat myös suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Teemasivuja niin tietotekniikasta, hallinnosta kuin median käytöstäkin

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivuilla on julkaistu vastikään hallintoon ja organisaatioihin liittyvä teemasivu. Valtionhallintoon, kunnallishallintoon, Euroopan unioniin ja järjestöihin liittyviä aineistoja on tarjolla runsaasti. Tietoarkistosta löytyy myös kolmanteen sektoriin ja yrityksiin liittyviä aineistoja.

Uudella, mediaa koskevalla tutkimussivulla on runsaasti esimerkkejä arkistoiduista media-aineistoista. Tutkimusaineistot ovat tarjolla maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskeluun. Media-aineistot on ryhmitelty erilaisten teemojen mukaisesti. Isoja aihealueita ovat esimerkiksi Median luotettavuus, puolueettomuus ja vaikutusvalta, Median rooli ihmisten arjessa sekä Vaalit ja media.

Tietotekniikkaa koskevalla teemasivulla on runsaasti esimerkkejä arkistoiduista tietotekniikka-aineistoista. Aineistot on ryhmitelty erilaisten teemojen mukaisesti. Aihealueita ovat tietotekniikka työssä ja opiskelussa, tietotekniikka vapaa-aikana, tietotekniikkaa koskevat asenteet ja käsitykset, tietotekniikan saatavuus, tietotekniikan vaikuttavuus ja tietoyhteiskunta.

Teemasivulle on koottu esimerkkejä sellaisista Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta saatavilla olevista aineistoista, joissa aiheena on tietotekniikka kansalaisten arjessa. Aineistot ovat pääosin kyselyjä. Osa aineistoista kartoittaa laajemmin tietoyhteiskuntaa koskevia asenteita ja mielipiteitä, toisissa on mukana vain yksittäisiä tietotekniikkaa koskevia muuttujia.

Hae ICPSR:n kesäkursseille

ICPSR:n kesäkurssit pidetään Ann Arborissa Michiganissa kahtena neljän viikon jaksona: ensimmäinen jakso on 23.6.-18.7. ja toinen jakso 21.7.-15.8. Neljän viikon kurssien lisäksi tarjolla on muutamia 3-5 päivän työpajoja. Kursseilla perehdytään teoreettisesti ja käytännöllisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen yhteiskuntatieteiden eri osa-alueilla. Kurssit sopivat hyvin opinnoissaan jo edistyneille tai jatko-opiskelijoille.

Hakuaika päättyy maanantaina 28.4.2008. FSD on varautunut avustamaan hakijoita kurssimaksuissa. Lisätietoja on saatavissa tietoarkiston kesäkurssisivulta.