FSD Bulletin

Numero 21 (1/2007)
13.3.2007

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Matkakertomus

ICPSR:n kesäkurssilta ideoita tietoarkiston tietopalveluun

Hannele Keckman-Koivuniemi

Michiganin yliopiston yhteydessä toimivan data-arkiston ICPSR:n kesäkurssien kohderyhmänä on koko yhteiskuntatieteellinen tiedeyhteisö. Opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja yhteiskuntatieteellisten tutkimuspalvelujen tarjoajille on tarjolla lukuisia erilaisia kursseja. Kesällä 2006 lähdin Ann Arboriin hakemaan uusia ideoita ja ajatuksia tietoarkiston aineistopalveluun.

Viikko tiivistä opiskelua

Chuck Humprey, Jim Jacobs, Diane Geraci

Elokuun puolivälissä järjestetty viisipäiväinen kurssi Providing Social Science Data Services: Strategies for Design and Operation oli käytännönläheinen ja tiivis. Kurssilla oli 16 osanottajaa. Yhdysvaltojen lisäksi osallistujia oli muun muassa Kanadasta ja Jamaikalta. Minä olin ainoa eurooppalainen. Kurssin opettajat, Diane Geraci, Chuck Humphrey ja Jim Jacobs, ovat alan kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat vetäneet kurssia jo pitkään. Vuosien kokemus myös näkyi: opetusmetodit ja oppimateriaali muodostivat keskeiset asiat hyvin kattavan paketin. Päivittäin opetusta oli kahdeksan tuntia, ja joka päivään mahtui sekä teoriaa että käytännön tietokoneharjoituksia. Lisäksi saimme kotiläksyjä.

Aiheet kattoivat tutkimusaineistojen koko elinkaaren

Kurssilla keskustelimme tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä, arkistoinnista ja vapaasta saatavuudesta, kävimme läpi tilastotieteen perusasioita ja keskustelimme numeroiden ja tilastojen lukutaidosta. Puhuimme myös metadatan eli aineiston dokumentaation merkityksestä tutkimusaineistojen etsimisen, löytämisen ja koko jatkokäytön kannalta. Tietokoneluokan harjoituksissa tutustuimme tilasto-ohjelmistoihin (esimerkiksi Stata ja SAS), teimme Internet-tiedonhakuja amerikkalaisista tietolähteistä, latasimme ICPSR:n datatiedostoja ja analysoimme aineistoja. Esittelimme myös omien organisaatioidemme data- ja tietopalveluita, niiden markkinointia, asiakaskuntaa ja verkostoja. SWOT-analyysin avulla pohdimme palveluiden kehittämistä.

Tietopalvelua ja datan välittämistä käsiteltiin pääasiassa perustoimintojen ja amerikkalaisten näkökulmasta. Oman työni kannalta kurssin parasta antia olivat pohdiskelut siitä, miten tutkimusaineistojen jatkokäyttäjiä voisi tukea ja aineistojen käyttöä vahvistaa entistä paremmin.

Lisätietoja

» ICPSR:n kesäkurssisivut
» Tietoarkiston ICPSR-kesäkurssisivu