FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 11 (2/2003)

Aineistoja sosiaalisen pääoman tutkimukseen

Helena Laaksonen 9.5.2003

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, joiden muuttujat tarjoavat sosiaalisen pääoman tutkijoille hyödyllistä tietoa. Tietoa aineistoista ja linkkejä sosiaalista pääomaa käsitteleville verkkosivuille on nyt koottu yhteen tietoarkiston sivuille otsikolla Sosiaalisen pääoman tutkimusaineistoja.

Tutki ennen kuin tutkit

Materiaalit on koottu sivulle ajatellen, että tutkimushankkeitaan valmistelevat voivat tutustua aiheesta jo tehtyyn tutkimukseen. Suunnitteilla olevalle projektille tai osaprojektille voi löytyä tietoarkistosta valmis tutkimusaineisto tai projektissa kerättävälle uudelle aineistolle vertailuaineisto. Toisaalta aineistoihin tutustumisen jälkeen voi löytyä näkökulma, josta sosiaalista pääomaa ei ole juuri tutkittu. Arkistoidut aineistot sisältävät aina enemmän analysoitavaa kuin perusraporttiin mahtuu.

Suomen Akatemian toukokuun 15. päivän hakuun osallistuville kokoelmasivu voi tarjota viime hetken vinkkejä. Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelman aiehausta jatkoon selviävien kannattaa tutustua myös muihin tietoarkistoihin arkistoituun tutkimusmateriaaliin.

FSD:n omasta tarjonnasta on esitelty Sosiaalisen pääoman tutkimusaineistoja -sivulla muutamia aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja.

Luottamus, vaikuttaminen, tyytyväisyys

Sosiaalisen pääoman tutkimuksessa keskeisellä sijalla olevat luottamuksen ja luottavaisuuden käsitteet esiintyvät useissa aineistoissa. World Values Surveyssä, esimerkiksi vuoden 2000 Suomen aineistossa, asiaa tiedustellaan kysymällä "Tuntuuko Teistä siltä, että yleisesti ottaen useimpiin ihmisiin voi luottaa, vai että ei voi olla liian varovainen ollessaan tekemisissä ihmisten kanssa?". Samassa tutkimuksessa selvitetään ihmisten käsitystä mahdollisuuksistaan vaikuttaa elämänsä kulkuun sekä tyytyväisyyttä elämään. Molemmat ovat sosiaalisen pääoman tutkimuksessa keskeisiä muuttujia.

Kansainvälisen International Social Survey Programme -tutkimusohjelman kaksi viimeisintä keruukierrosta ovat myös tuottaneet suoraan aihepiiriin liittyvää materiaalia. Vuoden 2001 kyselyssä tutkittiin sosiaalisia verkostoja. Viimevuotinen aineisto käsittelee perhettä ja muuttuvia sukupuolirooleja.

Kotimaisista aineistosarjoista sivulle on otettu EVAn kansalliset asennetutkimukset, Perhebarometrit ja Puolueiden ajankohtaistutkimukset. Yksittäisistä aineistoista on nostettu esiin vain muutamia.

Sosiaalisen pääoman monet näkökulmat

Sosiaalisen pääoman käsitteistö on niin laaja, että suurin osa arkistoiduista aineistoista sisältää joitakin muuttujia, joilla voi kuvata tai mitata sosiaalista pääomaa ilmiönä. Materiaalia on niin Robert Putnamin töistä innoituksensa saavalle koulukunnalle kuin Pierre Bourdieun ajattelua seuraaville.

Putnamilaisille sosiaalinen pääoma on yhteisöllinen käsite, kun taas bourdieulaisille se on paremminkin yksilön ominaisuus. Putnamilaisille tärkeitä ovat esimerkiksi järjestöihin ja yhdistyksiin kuulumista ja niissä toimimista, normien noudattamista, avun antamista ja saamista ja hyvää ja rehellistä hallintoa kuvaavat muuttujat. Bourdieulaisia kiinnostavat aineistot, joilla voi tutkia sosiaalisen sulkeuman muodostamista tai koulutus- ja kulttuuritaustaa. Joistakin aineistoista löytyy materiaalia molempiin näkökulmiin.

Tänä vuonna tutkijoiden käyttöön valmistuva European Social Survey, ESS, kartoittaa sosiaalista pääomaa laajasti eri näkökulmista. Aineiston sisällöstä saa selkeän käsityksen tutustumalla ohjelman kotisivuilla olevaan englanninkieliseen lomakkeeseen ja esittelyyn.

Kokoomasivulle on kerätty aineistoja, joissa eri näkökulmat ovat laajasti esillä. Suppeammin aiheen alakäsitteitä kattavia arkistoituja aineistoja kannattaa etsiä itse tietoarkiston haulla tai aineistoluetteloista.

Lisätietoja ja lähteitä

Sivun alkuun | Tietosuoja