Teksti: Hannele Keckman-Koivuniemi

ISSP 2013: kansallista identiteettiä kartoitettiin Suomessa toisen kerran

International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan Suomen aineisto kansallisesta identiteetistä ja kansainvälisestä vuorovaikutuksesta on saatavana tietoarkistosta tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Aineistonkeruu päättyi Suomessa joulukuussa 2013.

Vastaava Suomen aineisto ja kansainvälinen aineisto ovat saatavina myös vuodelta 2003. Vuoden 2013 kansainvälinen aineisto valmistunee noin vuoden päästä. ISSP-sarjassa on kerätty kansallista identiteettiä käsittelevä moduuli myös ennen Suomen ISSP-jäsenyyttä vuonna 1995. Suomen aineistot ovat ladattavissa palveluportaali Ailasta ja kansainväliset aineistot Saksan tietoarkiston aineistoluettelosta.

Ailassa kvantitatiivisten aineistojemme vastausjakaumat ovat entistä helpommin esillä yksittäisten aineistokuvausten muuttujat-osiossa. Katso Ailasta, kuinka läheisiksi vastaajat tunsivat kuntansa, maakuntansa, Suomen ja Euroopan vuonna 2013.

Lisätietoja

Tietoarkisto on vuodesta 2000 asti toteuttanut Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa.