FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 13 (1/2004)

Oppimateriaalia tutkimuksen tekemiseen

Hannele Keckman-Koivuniemi 25.2.2004

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on juuri käynnistänyt kolmivuotisen hankkeen, jossa tehdään monipuolista oppimateriaalia tutkimuksen ja opetuksen tueksi. Projektin yhtenä tavoitteena on tarjota apuvälineitä yliopistojen uuden tutkintojärjestelmän sekä siihen liittyvien tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelmien muutosten toteuttamiseen.

Osahankkeita

Oppimateriaalihanke koostuu eri osioista: tutkimusmenetelmien opetuksesta, tiedonhausta, tutkimusetiikasta sekä aineistojen keruusta, käsittelystä, arkistoinnista ja jatkokäytöstä (engl. secondary use).

Hankkeessa täydennetään tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovarantoa ja laajennetaan sitä kattamaan kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja. Verkkotiedonlähteitä ja tiedonhakua käsittelevää oppimateriaalia pyritään laatimaan yhteistyössä tieteellisten kirjastojen informaatiolukutaitohankkeen kanssa.

Yhtenä osahankkeena kirjoitetaan oppikirja tutkimusaineistojen keruusta, käsittelystä, dokumentoinnista ja säilyttämisestä. Teoksessa tarkastellaan aineistojen keräämiseen ja käyttöön liittyviä eettisiä ja juridisia kysymyksiä sekä annetaan ohjeita erityyppisten aineistojen prosessointiin, kuvailuun, anonymisointiin ja tallentamiseen. Myös aineistojen jatkokäytön tueksi tehdään opas.

Opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, tietoasiantuntijoille

Oppimateriaalihanke toteutetaan osittain koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden (kuten yksittäisten tutkijoiden, yliopistojen, kirjastojen) kanssa. Sen kohderyhminä ovat yhteiskunta-, terveys- ja kasvatustieteiden sekä humanististen alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, tutkijat, opettajat, tietopalveluammattilaiset sekä tutkimusrahoittajat.

Käyttöoppaita tuotetaan myös ulkomaisille tutkijoille ja opiskelijoille. Tämä osahanke kuuluu viiden eurooppalaisen tietoarkiston EU-rahoitteiseen MADIERA-hankkeeseen, joka uudistaa tietoarkistojen yhteisen aineistotietokannan entistä laajemmaksi, monikieliseen tiedonhakuun pohjautuvaksi kansainväliseksi tietokannaksi. FSD koordinoi hankkeessa muun muassa tietokannan tunnettuutta tukevaa tiedottamista ja oppimateriaalituotantoa. Monikielisen yhteiskuntatieteellisen asiasanaston ELSSTin avulla tietokannasta voi hakea aineistoja eri kielillä. Yhtenä oppimateriaalihankkeen osana toteutetaankin tämän tesauruksen suomenkielinen käyttöopas.

Julkaisu ja tiedottaminen

Oppimateriaalit julkaistaan painettuina Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja -sarjassa ja digitaalisesti verkkojulkaisuina. Hankkeen etenemistä seurataan tietoarkiston tiedotuslehdessä, www-sivuilla ja sähköpostilistalla. FSD tiedottaa oppimateriaalihankkeen tuotoksista yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille.

Lisätietoja

Sivun alkuun | Tietosuoja