FSD Bulletin

Tietoarkisto-lehti
Arkisto

ISSN 1795-5254

 

Tietoarkisto-lehti on Tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi


Uusin lehti