Pääkirjoitus 1/2015

Uusi CESSDA käynnistää palvelujaan

Sami Borg

Tietoarkisto toimii Suomen kansallisena palveluntuottajana eurooppalaisessa CESSDA-tutkimusinfrastruktuurissa. Tässä yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen konsortiossa on tällä hetkellä 13 jäsenmaata ja yksi liitännäisjäsenmaa. Lisäksi muutama valtio on tulossa mukaan aivan lähiaikoina ja muita niiden jälkeen. Näin CESSDAsta on muodostumassa alueellisesti yksi kattavimmista eurooppalaisista tutkimusinfrastruktruureista.

CESSDA tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle korkeatasoisia ja maksuttomia tutkimusdatan arkistointi-, hallinta- ja saatavuuspalveluja. CESSDAn datakatalogi sisältää jo nyt metatiedot lähes kymmenestä tuhannesta tutkimusdatasta. Itse datat saa käyttöönsä kansallisten palvelujärjestelmien kautta. Aivan lähivuosina aineistot ovat ladattavissa suoraan CESSDAn sivustolta samalla tavalla kuin Tietoarkiston aineistot ovat saatavilla Aila-palveluportaalista.

CESSDAn keskustoimisto sijaitsee Bergenissä ja sen koulutuspalveluja koordinoidaan Kölnistä. Norja ja Saksa ovatkin keskustoimintojen päärahoittajat. CESSDAn keskitettyjen tai yhteisten palvelujen rakentaminen on alkanut toden teolla vasta tänä vuonna, joten muutamat seuraavatkin vuodet tulevat olemaan kiireisiä. Suomen Tietoarkisto osallistuu keskuspalvelujen kehittämiseen aktiivisesti, koska siten voimme parhaiten varmistaa niiden hyödyllisyyden omille kansallisille palveluillemme ja suomalaiselle tiedeyhteisölle.

CESSDAn toimintaan ja palveluihin on helpointa tutustua hiljattain uusituilla verkkosivuilla cessda.net. Suosittelen perehtymään erityisesti koulutuksen teemasivuihin, joissa käsitellään tiiviisti tutkimusdatan hallinnan ja arkistoinnin keskeisiä aiheita. CESSDAn uusi verkkosivusto on sisällöltään kattava sekä teknisesti moderni ja helppokäyttöinen myös mobiililaitteille. Siitä kiitokset keskustoimiston työmyyrille Bergeniin!

Sami Borg
Johtaja