Lyhyesti

» Tietoarkisto allekirjoitti Haagin julkilausuman avoimen tiedonlouhinnan puolesta
» Eurooppalaisten tietoarkistojen yhteenliittymä CESSDA uudisti verkkosivunsa
» Yhteiskuntatieteiden asiasanasto ELSSTin käyttöliittymä uudistui
» Public Opinion Portal tarjoaa helpon tavan vertailla eurooppalaisten mielipiteitä
» Data Harvest -raportti kertoo, miten tutkimusdata avataan tuottavalla tavalla

Tietoarkisto allekirjoitti Haagin julkilausuman avoimen tiedonlouhinnan puolesta

Maailmanlaajuinen Haagin julkilausuma vaatii tekijänoikeuslain välitöntä uudistamista ja nykyistä tasa-arvoisempaa tiedonsaantia jarruttavien esteiden poistamista. Tavoitteena on muun muassa taata YK:n ihmisoikeuksien julistuksen tiedon vastaanottamista ja jakamista koskevan pykälän toteutuminen ja saada ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, esimerkiksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai saattaa lääketieteellisiä hoitokeinoja entistä laajempaan käyttöön.

Julkilausuma julkaistiin Brysselissä 6. toukokuuta. Sen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 170 organisaatiota ja yli 350 yksityishenkilöä (14.6.2015). Suomessa julkilausuman allekirjoittivat ensimmäisten joukossa Kansalliskirjasto ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Lisätietoa:
» Julkilausuman voi allekirjoittaa yksityishenkilönä tai organisaationa.

Eurooppalaisten tietoarkistojen yhteenliittymä CESSDA uudisti verkkosivunsa

Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen yhteenliittymällä CESSDAlla (Consortium of European Social Science Data Archives) on uudet, skaalautuvat verkkosivut. Sivustolta löytyy muun muassa tietoa CESSDAn järjestämistä palveluista ja koulutuksista. National Data Services -sivulle on koottu selkeästi navigoitavan kartan muotoon tietoa kansallisista tietoarkistoista.

Sivusto on pyritty räätälöimään sen viiden erikseen määritellyn kohderyhmän tarpeisiin: sen pitäisi nykymuodossaan palvella optimaalisesti niin poliittisia päättäjiä, data-asiantuntijoita, tiedeyhteisöä, datan tuottajia kuin suurta yleisöä.

Lisätietoa:
» CESSDAn verkkosivut

Yhteiskuntatieteiden asiasanasto ELSSTin käyttöliittymä uudistui

Yhteiskuntatieteiden monikielinen asiasanasto ELSST uudisti käyttöliittymänsä helmikuussa. Uudistuksen myötä asiasanastosta on julkaistu uusi versio ja se on siirtynyt uuteen verkko-osoitteeseen. Uudistetussa sanastossa on mukana myös uusia suomenkielisiä termejä.

ELSSTin asiasanasto on käännetty yhteensä kahdelletoista kielelle. Uusina kielinä mukaan tulivat viimeisimmän uudistuksen myötä tšekki, liettua ja romania. ELSSTin käyttö on maksutonta, ja erikielisten asiasanojen selaaminen onnistuu myös ilman kirjautumista.

Lisätietoa:
» ELSSTin sivusto

Public Opinion Portal tarjoaa helpon tavan vertailla eurooppalaisten mielipiteitä

Portugalilainen Public Opinion Portal (POP) kokoaa ja tarjoaa yleisön käyttöön aggregaattidataa eurooppalaisten asenteista, arvoista ja käyttäytymisestä viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajalta. Palvelu on syntynyt FFMS:n (Francisco Manuel dos Santos Foundation) ja Lissabonin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteistyönä.

POP esittää tiedot käyttäjälle havainnollisten kuvioiden avulla. Aineistoja pääsee siis vertailemaan helposti myös sellainen käyttäjä, joka ei hallitse tilasto-ohjelmien käyttöä. Tietoa löytyy muun muassa perheisiin, talouteen, politiikkaan, työhön ja uskontoon liittyvistä aiheista. Käyttäjä pääsee helposti valitsemaan myös sen, mitkä kaikki Euroopan maat hän haluaa ottaa vertailuun mukaan. Aineistonaan POP käyttää Eurobarometreja sekä European Values Studyn (EVS) ja European Social Surveyn (ESS) keräämää kyselydataa.

Lisätietoa:
» Public Opinion Portal (POP)

Data Harvest -raportti kertoo, miten tutkimusdata avataan tuottavalla tavalla

Research Data Alliance Europen (RDA Europe) julkaisema Data Harvest -raportti vetää yhteen avoimen tutkimusdatan hyötyjä ja haasteita. Raportti tarjoaa eurooppalaisille päättäjille ja asiantuntijoille suosituksia siitä, miten tutkimusdataa tulisi jakaa, että toiminnalla olisi tietoa, työpaikkoja ja kasvua lisäävä vaikutus.

Raportin kirjoittanut asiantuntijaryhmä uskoo, että avoimen tiedon ympärille syntyy lähitulevaisuudessa kokonaan uudet markkinat, jotka synnyttävät niin uusia tuotteita, palveluita, yhtiöitä kuin työpaikkojakin. Ryhmä kehottaakin eurooppalaisia päättäjiä tekemään nyt ratkaisuja, jotka turvaavat EU:n aseman tulevaisuuden datamarkkinoilla.

Lisätietoa:
» Raportti vapaasti luettavassa muodossa

Creative Commons -lisenssi