Tässä numerossa kirjoittavat


Sami Borg, johtaja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kaisa Järvelä, tiedottaja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Creative Commons -lisenssi