FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PääkirjoitusPÄÄKIRJOITUS

» Keskeiset tutkimusrahoittajat tukevat tutkimusdatan avoimuutta

ArtikkelitARTIKKELIT

» Tietoarkisto toimii OAIS-viitemallin mukaan
» Tutkimuksen eettinen arviointi ihmistieteissä käynnistyy
» Vertailutietoa lasten kokemuksista rikosuhreina vuosilta 1988 ja 2008
» Siviilipalvelus Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa
» Asiantuntijaryhmä visioi kattavaa ja toimivaa tietopolitiikkaa
» Dataruutu: Valitsisitteko mieluummin mies- vai naispapin piispaksi?

LyhyestiLYHYESTI

» Tasa-arvotiedon keskus Minna jatkaa tietoarkistossa
» Tilastokeskuksen keräämät Nuorisobarometrit tietoarkistoon
» Luxembourg Income Studyn WebTab-käyttöliittymä kaikille avoimeksi
» Tietoarkistoalan IASSIST-konferenssi järjestettiin Yhdysvalloissa
» Yhdysvaltalainen tutkimusrahoittaja NSF vaatii aineistonhallintasuunnitelmia
» Verkko-opas kulttuurien välisen vertailevan tutkimuksen tekijöille
» Työryhmältä ehdotuksia julkisten tietovarantojen avaamiseksi