FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PÄÄKIRJOITUS

Keskeiset tutkimusrahoittajat tukevat tutkimusdatan avoimuutta

Sami Borg

Tutkimusrahoittajat eri puolilla maailmaa ovat heränneet edistämään sähköisten tutkimusaineistojen avoimuutta oikein tosissaan. Suomen Akatemia on edennyt eturintamassa tehtyään jo toissa vuonna päätöksen tutkimusrahoitushakemuksiinsa vaadittavasta aineistonhallintasuunnitelmasta.

Tänä vuonna joukkoon liittyy yksi maailman merkittävimmistä tutkimusrahoittajista, Yhdysvaltojen National Science Foundation. Sen päätös kaikkien alojen jokaiselta hakijalta vaadittavasta aineistonhallintasuunnitelmasta (data management plan) istuu hyvin muutaman vuoden takaiseen OECD:n suositukseen julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen jatkokäyttömahdollisuuksien lisäämisestä. Tutkimusrahoittajien datapolitiikat tukevat keskeisesti tutkimusdatan avointa jatkokäyttöä. Avoimuuden myötä käyttäjäkunnat laajenevat, mikä tehostaa tutkimusinvestointeja ja varmistaa tutkimuksen laatua.

Meillä Suomessa OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksia pohtii parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettama poikkihallinnollinen selvityshanke. Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen ohjausryhmä koostuu tiedeyhteisön, ministeriöiden sekä keskeisten tutkimusrahoittajien edustajista. Selvitystyön toteuttaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tukenaan asiantuntijaryhmä.

Hankkeen perusteellinen väliraportti ilmestyi tänä keväänä ja se osuu kiitettävän tarkkaan naulojen kantoihin. Väliraportti tiivistää keskeisiä havaintoja ja kehittämistarpeita seuraavasti:

  • Kalliilla tuotettuja aineistoja ei kuvailla riittävästi, eikä niiden uudelleenhyödyntämistä tueta.
  • Käytänteitä ja toimintakulttuuria voidaan ohjata laadukkaampaan suuntaan suosituksia antamalla ja niiden noudattamiseen kannustamalla.
  • Tietoaineistoihin kohdistuvan tietopolitiikan tulee olla selkeää ja sen täytyy toteutua ministeriötasolta yksiköiden toimintaan.
  • Kansallinen tietoinfrastruktuuri täytyy pikaisesti jäsennellä ja rakentaa tuottamaan modulaarisia sähköisiä palveluita.
  • Lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, jotka tukevat tutkimuksen ja innovaatioiden roolia tietoyhteiskunnassa sekä takaisivat aineistojen laillisen saatavuuden.

Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Nyt jos koskaan on lupa odottaa, että maamme tutkimusrahoittajat ja keskeiset julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen tuottajat havahtuvat tutkimusdatan avoimuuden ja elinkaaren hallinnan mahdollisuuksiin.

Hyvää kesää!

 

Viitteet ja lisätietoja:
» Mervis, Jeffrey (2010). NSF to Ask Every Grant Applicant for Data Management Plan. ScienceInsider. Breaking news and analysis from the world of science policy. 5.5.2010. Verkkolehti: <http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/nsf-to-ask-every-grant-applicant.html> [viitattu 15.6.2010].
» Suomen Akatemia: Tutkimussuunnitelma/Tutkimussuunnitelman rakenne
» OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. OECD, 2007. PDF-dokumentti verkossa: <http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf> [viitattu 15.6.2010].
» Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshanke