FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Valitsisitteko mieluummin mies- vai naispapin piispaksi?

Suhtautuminen naispappeihin 2000 -aineisto (FSD2030) kertoo, miten vastaajat suhtautuivat piispan sukupuoleen kymmenen vuotta sitten. Suomen Gallupin suorittaman tietokoneavusteisen puhelinkyselyn vastaajina olivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajilta tiedusteltiin valitsisivatko he mieluummin mies- vai naispapin hoitamaan erilaisia tehtäviä, myös piispan virkaa. Kysymysteksti: Valitsisitteko mieluummin mies- vai naispapin seuraaviin tehtäviin vai onko papin sukupuoli teille samantekevä? Piispaksi (n=487).

kuvio

Lähde: Suhtautuminen naispappeihin 2000 [elektroninen aineisto]. FSD2030, versio 1.0 (2005-02-08). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], 2000. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2005. Aineistokuvailu verkossa, URL: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2030>.