FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Asiantuntijaryhmä visioi kattavaa ja toimivaa tietopolitiikkaa

Teksti: Helena Laaksonen

Tutkimuksen tietoaineistot -hanke julkaisi maaliskuussa väliraportin tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämisen nykytilasta ja ehdotukset niiden saatavuuden parantamiseksi. Julkisin varoin tuotetut tietoaineistot ovat nykyisellään alikäytetty kansallinen resurssi. Niiden saatavuuden ja hyödyntämisen lisääminen edellyttää raportin mukaan niin toimintatapojen ja lainsäädännön kuin rakenteidenkin muuttamista.

Kansallisilla tietoaineistoilla tarkoitetaan julkisesti rahoitettuja tutkimuksen, hallinnollisen seurannan ja viranomaistoiminnan tuottamia aineistoja. Ne ovat toistaiseksi vaikeasti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä. Raportti sisältää 10 suositusta ja käytännön toimenpide-ehdotukset nykytilanteen parantamiseksi.

Yhtenäiseen tietopolitiikkaan ja yhteentoimiviin järjestelmiin

Tavoitteena on selkeä ja kaikkia toimijatasoja koskeva yhtenäinen tietopolitiikka, joka huomioi myös kansainvälisyyden vaatimukset. Tietoaineistojen saatavuuden takaamiseksi tarvitaan myös lainsäädännön muuttamista. Yksi raportin suosituksista on lain tieteellisestä tutkimuksesta säätäminen. Maksuperustelakia, tilastolakia ja tekijänoikeuslainsäädäntöä esitetään tässä yhteydessä ajanmukaistettavaksi.

Kansallista tietoinfrastruktuuria pitää raportin mukaan vahvistaa. Tavoitteena on pitkäjänteisesti tuotettu ja ylläpidetty tietoinfrastruktuuri, jonka tietoverkkopalvelujen piiriin tietoaineistot kuvataan ja tallennetaan tulosten julkistamisen yhteydessä. Kaikki tutkimuksen kannalta merkittävät aineistot olisivat kootusti helposti löydettävissä hakupalvelun avulla. Merkittävät aineistot säilytettäisiin pysyvästi.

Suosituksia ja kannusteita tarvitaan

Vakiintuneiden käytäntöjen muuttamiseksi kaivataan suosituksia ja kannusteita, joita voidaan luoda muun muassa rahoitus- ja meriittijärjestelmää muuttamalla. Lisenssi-, lupa- ja maksukäytäntöjen selkiyttäminen, tietosuojan ja -turvan ja sähköisten tietoaineistojen omistus-, hallinta- ja tekijänoikeuksien huomioiminen ovat myös raportissa suositeltujen kehitystoimenpiteiden kohteena.

Väliraportti Tutkimuksen tietoaineistot – Olennaisen käsikirja päättäjille on Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen tueksi perustetun asiantuntijaryhmän työn tulosta. Asiantuntijaryhmässä tietoarkistoa edusti kehittämispäällikkö Arja Kuula. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Pirjo-Leena Forsström CSC:stä. Raportti on ladattavissa selvityshankkeen verkkosivulta. Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen ohjausryhmän työ jatkuu vuoden 2010 loppuun asti. Se esittää loppuraportissaan muun muassa kansallisen suunnitelman tutkimusaineistojen saatavuuden ja säilytyksen kehittämiseksi.

 

Lisätietoja:
» CSC:n tiedote: Julkisin varoin tuotetut tietoaineistot halutaan laajasti saataville. 19.3.2010. Verkossa: <http://www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset/tuta_raportti> [viitattu 15.6.2010]
» Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshanke