FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tasa-arvotiedon keskus Minna jatkaa tietoarkistossa
» Tilastokeskuksen keräämät Nuorisobarometrit tietoarkistoon
» Luxembourg Income Studyn WebTab-käyttöliittymä kaikille avoimeksi
» Tietoarkistoalan IASSIST-konferenssi järjestettiin Yhdysvalloissa
» Yhdysvaltalainen tutkimusrahoittaja NSF vaatii aineistonhallintasuunnitelmia
» Verkko-opas kulttuurien välisen vertailevan tutkimuksen tekijöille
» Työryhmältä ehdotuksia julkisten tietovarantojen avaamiseksi

Tasa-arvotiedon keskus Minna jatkaa tietoarkistossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on sijoittanut Tasa-arvotiedon keskus Minnan tietoarkiston yhteyteen. Ministeriö myönsi rahoituksen Tasa-arvotiedon keskus Minnan toimintaan nyt 31.12.2012 saakka, mutta toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Yksivuotinen käynnistyshanke sijoitettiin tietoarkistoon viimevuoden keväällä. Minnan maaliskuussa avoimeksi julistettuihin tehtäviin nimitettiin VTT Sari Pikkala tietopalvelupäälliköksi ja YTM Teija Hautanen tietopalveluasiantuntijaksi. Pikkala on työskennellyt myös keskuksen käynnistämishankkeen tietopalvelupäällikkönä.

Lisätietoa:
» Tasa-arvotiedon keskus Minna

Tilastokeskuksen keräämät Nuorisobarometrit tietoarkistoon

Tietoarkisto on saanut puuttuvat Nuorisobarometrit vuosilta 1995–2000 säilytettäväkseen. Tutkimusten kerääjän, Tilastokeskuksen, käytännöt eivät aiemmin sallineet aineistojen arkistointia Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Nyt se on sallinut aineistojen luovuttamiseen tietoarkistoon. Vuosina 1996–1999 nuorisobarometrejä kerättiin kaksi vuodessa. 2000-luvulla siirryttiin yhteen vuosittaiseen aineistonkeruuseen. 2000-luvun aineistoista suurimman osan on kerännyt TNS-Gallup. Nuorisoasiain neuvottelukunnan teettämissä nuorisobarometreissä kartoitetaan 15–29-vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissä on ajankohtaisia ja myös toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan seurata asenteiden muuttumista.

Lisätietoa:
» Nuorisobarometrien kuvailutiedot aineistoluettelossamme

Luxembourg Income Studyn WebTab-käyttöliittymä kaikille avoimeksi

Luxembourg Income Studyn, LISin, verkkokäyttöliittymä WebTab on nyt kaikkien käytettävissä riippumatta siitä, tuleeko käyttäjä jäsenmaksun maksaneesta maasta. Rekisteröityminen kuitenkin vaaditaan. LIS-käyttäjiksi aiemmin rekisteröityneet voivat käyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa kirjautuessaan palveluun. WebTabissa voi tehdä taulukointeja LIS-aineistojen valikoidusta sisällöstä. Palvelun tietosisältöä on vastikään laajennettu ja käytettävyyttä parannettu.

Lisätietoa:
» WebTab-ohje
» WebTab (Java-sovellus)

Tietoarkistoalan IASSIST-konferenssi järjestettiin Yhdysvalloissa

Jokavuotinen data-arkistoalan konferenssi IASSIST järjestettiin tänä vuonna kesäkuun alussa Yhdysvalloissa, Cornellin yliopistossa. Konferenssin teemana oli yhteiskuntatieteiden yhteisöjen verkostoituminen otsikolla Social Data and Social Networking: Connecting Social Science Communities Across the Globe. Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula kertoi eettistä ennakkoarviointia käsitelleessä paneelissa Suomeen rakenteilla olevasta ihmistieteellisen tutkimuksen ennakkoarvioinnista ja puolusti suomalaista ratkaisua, jossa on pyritty tasapainoon luottamuksellisuuden ja avoimuuden vaatimusten välillä. Tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä kertoi tietoarkiston kokemuksista KDK-PAS-hankkeessa.

Lisätietoa:
» IASSIST 2010 -konferenssi
» Panel: Confidentiality and Access Concerns of the Social Sciences and Human Subjects Ethics Review Boards
» Sustainable Data Preservation -työryhmä (T.J. Alaterän esitys)
» IASSIST-järjestö

Yhdysvaltalainen tutkimusrahoittaja NSF vaatii aineistonhallintasuunnitelmia

Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö NSF alkaa vaatia tutkimusrahoituksen hakijoilta aineistonhallintasuunnitelmia. Kuluvan vuoden lokakuusta lähtien rahoitushakemuksiin tulee liittää kahden liuskan liite tutkimusdatan hallinnasta.

Lisätietoa:
» NSF:n tiedote uudistuvista vaatimuksista

Verkko-opas kulttuurien välisen vertailevan tutkimuksen tekijöille

Kansainvälisen vertailevan tutkimuksen tekijöille suunnattu Cross-Cultural Survey Guidelines (CCSG) julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tavoitteena oli kehittää ja tarjota tietoa hyvistä käytännöistä koko tutkimusaineiston elinkaaren hallintaan. Nyt jokainen luku on päivitetty. Lomakesuunnittelua, kääntämistä, paikalliseen kulttuuriin sovittamista ja laatua käsitteleviä lukuja on laajennettu huomattavasti. Uudistuneen verkko-oppaan sivumäärä on kaksinkertaistunut yli 600 sivuun. Kyseessä on julkaisun niin sanottu beta-versio.

Lisätietoa:
» Opas verkossa (html, saatavana myös PDF)

Työryhmältä ehdotuksia julkisten tietovarantojen avaamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön julkisen tiedon saatavuutta edistävä työryhmä antaa väliraportissaan alustavia ehdotuksia julkisten tietoaineistojen avaamiseksi. Tavoitteena on mahdollisimman laajat yhtenäisiin tietoturvallisiin käytäntöihin perustuvat käyttömahdollisuudet sekä julkisille että yksityisille tahoille. Julkisen tiedon avaamista selvittää neljä eri ministeriöiden alaisuudessa toimivaa työryhmää. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että jo nykyinen hallitus päättäisi julkisen tiedon maksuttomasta avaamisesta uudelleenkäyttöön. Aiemmin tänä vuonna liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi avoimesti lisensoidun oppaan, joka johdattaa aiheeseen.

Lisätietoa:
» Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 10.6.2010
» Julkisen tiedon saatavuus. Työryhmän alustavat ehdotukset 7.6.2010
» Poikola Antti, Kola Petri, Hintikka Kari A. (2010). Julkinen data. Johdatus tietovarantojen avaamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö. PDF-dokumentti verkossa: <http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/241/avoindata_2403_www.pdf> [viitattu 10.6.2010].