Pääkirjoitus 2/2013

Uusi CESSDA aloittaa Bergenissä / Det nya CESSDA inleder sin verksamhet i Bergen

Artikkelit

Toriporukointi ilmiönä ja tutkimuksen kohteena s. 6
Tutkimuksen infrastruktuurit ja infrastruktuurihankkeet s. 9
CESSDA ERIC – Consortium of European Social Science Data Archives: 1970-luvulla alkanut tietoarkistojen yhteistyö jatkuu ERICissä s. 10
Common Lanugage Resources and Technology Infrastructure – CLARIN ERIC: Kielentutkimuksen yhteiseurooppalaista palvelua s. 12
FIN-CLARINin palvelut s. 12
European Social Survey – ESS: Vertailevaa kyselyaineistoa vuodesta 2002 s. 14
ESS ERIC tulee s. 14
European Social Surveyn Suomen aineistot tehokäytössä s. 15
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – ensimmäinen ERIC s. 16
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH: Osaamiskeskusten verkosto rakentaa palveluita tutkijoille s. 17
Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH: Ihmistieteiden yhteisiä palveluita rakentamassa s. 18
Työkaluja kyselytutkimusten hallinnointiin s. 19
Data without Boundaries
Helpotusta aineistojen tutkimuskäyttöön yli rajojen
s. 21
VERIC-hanke uudistaa tietoarkiston käytäntöjä s. 22
Itse- ja vertaisarvioinneilla luotettavuutta data-arkistojen toimintaan s. 23
Tilastokeskuksen ja tietoarkiston metatietomallien vertailu s. 23
Dataruutu: Demokratian arvostus Suomessa s. 24
CESSDAn asiantuntijaseminaari 2013: Tutkimusaineistojen hallinta – miten suunnitella, mitä maksaa? s. 25
Nuoret liikkeellä vai liikkumattomina – nuorten vapaa-aikatutkimusaineiston teemana liikunta ja fyysinen aktiivisuus s. 26
Finna auttaa löytämään arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot s. 27
TTA palvelee kaikkia tieteenaloja s. 27
Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja: Kvalitatiivisen aineiston käsittelyohjeita uudistettu s. 28
Kolumnistina Miikka Dal Maso: Ilmakehän tutkimus on yhteispeliä s. 29
Aineistoluettelo s. 30
Julkaisuja arkistoiduista aineistoista s. 33
Kaiken maailman arkistot s. 35
Lyhyesti s. 36

Numero 38 (2/2013) ilmestyi painettuna joulukuussa. Lehden teema on Tukea tutkimukselle. Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.