Pääkirjoitus 3/2012

Tietoarkisto palvelee myös terveystieteitä / Dataarkivet betjänar också hälsovetenskaperna

Artikkelit

Tutkimuskohteena nuorten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus s. 6
Tietoa suomalaisesta päihdehoidosta 20 vuoden ajalta s. 10
Aineistojen arkistointi muiden käyttöön on järkevää s. 10
Aineistoja terveyden tutkimukseen tietoarkistosta s. 11
Dataruutu: Kuinka halukas olisit maksamaan korkeampia veroja kaikkien suomalaisten terveydenhoidon tason kohottamiseksi? s. 12
Kansainvälisiä aineistoja vertailevaan terveyden tutkimukseen s. 13
Ikihyvä Päijät-Häme: Seurantatietoa ikääntyvien hyvinvoinnista ja elintavoista s. 15
Lääketieteen arvokkain data on biopankeissa s. 16
The European School Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD: Vertailevaa aineistoa eurooppalaisten nuorten päihdekäyttäytymisestä ja -asenteista s. 19
Tutkimusrahoittajien rooli arkistoinnin edistäjänä merkittävä s. 22
Euroopan komissio suosittaa tutkimusaineistojen jakamista s. 23
Tanskan CSSR – Centre for Survey/Register Data tukee korkeatasoista yhteiskuntatutkimusta hyvänlaatuisilla aineistoilla s. 24
CESSDAn asiantuntijat seminaarissa Tampereella: Aineistojen hankinnan kokemuksia ja käytäntöjä jakamassa s. 25
Tasa-arvotiedon keskus Minna – tietoa olettamusten sijaan s. 26
Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki siirtyi Kansallisarkistoon s. 27
Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelta sähköisen datan säilytyspalveluita tutkijoille s. 28
Kolumnistina Antti Tanskanen: Suomi ja SHARE s. 29
Aineistoluettelo s. 30
Julkaisuja arkistoiduista aineistoista s. 33
Kaiken maailman arkistot s. 35
Lyhyesti s. 36

Numero 36 (3/2012) ilmestyi painettuna joulukuussa. Lehden teemana ovat terveyden tutkimuksen aineistot. Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.