Tässä numerossa kirjoittavat


Sami Borg, johtaja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Jani Hautamäki, järjestelmäsuunnittelija, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Mari Kleemola, tietopalvelupäällikkö, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Arja Kuula, kehittämispäällikkö, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Helena Laaksonen, informaatikko, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Jarkko Päivärinta, tutkimusamanuenssi, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tommi Rikkinen, tutkimusamanuenssi, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Antti Tanskanen, VTT, tutkijatohtori, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Seppo Antikainen, tietopalveluasiantuntija, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (graafien sisältö)

Tietoarkisto-lehden 3/2012 taitto: Juha Immonen