FSD Bulletin

Numero 33 (2/2011)
9.12.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta if.inut@dsf.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: if.inut@dsf

Tietosuoja


Numero 33 (2/2011) ilmestyi painettuna joulukuussa. Lehden teemana on tällä kertaa vuoden 2011 Metodifestivaalit, minkä lisäksi se käsittelee muun muassa katotyötä ja esittelee köyhyyskirjoitusaineiston ja uusimman eduskuntavaalitutkimuksen. Lehti on saatavilla PDF-tiedostona (koko 1,9 MB). Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd [at] tuni.fi.

Tietoarkisto 2011

Ongelmia pdf-tiedoston avaamisessa? » Lue lisää

Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS

Tietoarkisto 2015 / Dataarkiv 2015

Artikkelit ARTIKKELIT

 • Köyhyyskirjoitukset runsassatoinen tutkimusaineisto, s. 6
 • Metodifestivaali 2011 Tampereella
  – Aiheita tieteen ihmiskäsityksestä käytännön menetelmäopetukseen, s. 9
 • Monta menetelmää, yksi tutkimus – Mixed methods, s. 10
 • Analyysiohjelmista apua laadulliseen tutkimukseen, s. 13
 • Riittääkö tulevaisuudessa vastaajia? s. 14
 • European Social Surveyn vastaajakadosta kansainvälinen vertailu, s. 15
 • Katotyö tuottaa tulosta mutta vaatii resursseja, s. 16
 • Kansa on puhunut: Eduskuntavaalitutkimus 2011, s. 18
 • Muistitietoa kansan edustamisen veteraaneilta, s. 21
 • Graduaineisto uutta ja vanhaa yhdistäen
  – Aktivistien haastattelut kymmenen vuotta myöhemmin, s. 22
 • Monessa maassa käytettävän kyselylomakkeen suunnittelu haasteellista, s. 24
 • Dataruutu: Suomen kannalta merkittävin ympäristöongelma, s. 25
 • Euroopan unioni tukee tutkimuksen rakenteita, s. 26
 • Maailman väestöstä laskettu yli 80 prosenttia, s. 27
 • Suomalaisten uskontoasenteet kansainvälisessä vertailussa, s. 29
 • Kolumnistina Pirjo Nikander: Menetelmäkeskusteluja yli raja-aitojen, s. 30
 • Aineistoluettelo, s. 31
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 34
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Oikaisu: Dataruudussa on virheellinen lähdeviite. Oikea lähdetieto on ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto [elektroninen aineisto]. FSD2620, versio 1 (2011-04-06). Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos & Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Helsinki: Tilastokeskus [tuottajat], 2010. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2011.