FSD Bulletin

Numero 33 (2/2011)
9.12.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta if.inut@dsf.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: if.inut@dsf

Tietosuoja


Tietoarkisto-verkkolehden toimitus

Helena Laaksonen (päätoimittaja)
Matti Heinonen
Tuomas J. Alaterä
Sanna Säynäjäkangas (verkkolehden graafinen ulkoasu)
Painetun Tietoarkisto-lehden taitto: Juha Immonen


Painetussa Tietoarkisto-lehdessä kirjoittavat:

Kolumnisti: Pirjo Nikander, professori, ma
(Tampereen yliopiston tutkijakoulu)
Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, YTI
Tampereen yliopisto

Pääkirjoitus: Sami Borg, johtaja, tietoarkisto
Taina Jääskeläinen, kielenkääntäjä, tietoarkisto
Hannele Keckman-Koivuniemi, tietopalvelupäällikkö, tietoarkisto
Helena Laaksonen, informaatikko, tietoarkisto
Jarkko Päivärinta, tutkimusamanuenssi, tietoarkisto
Tommi Rikkinen, tutkimusamanuenssi, tietoarkisto
Joni Krekola, tutkija, Eduskunnan kirjasto
Dataruutu: Seppo Antikainen, tietopalveluasiantuntija, tietoarkisto