FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PÄÄKIRJOITUS

Muutoksia tieteessä ja yliopistossa

Helena Laaksonen

Vuoden mittainen pestini tietoarkiston johtajana on kääntynyt lopuilleen. Aiempaa läheisemmät kokemukset yliopistohallinnosta ja tiedepolitiikasta kiteytyvät yhteen sanaan: muutos. Tuntuu, että muutos on nyt erityisen kiivasta, vai liekö kyseessä keltanokan harha-aistimus? Kerron seuraavassa muutamia muutoksen merkkejä.

Runsaat kolme vuotta sitten kirjoitin Tietoarkisto-lehteen yleiseurooppalaisen tutkimuksen perusrakenteiden tiekartan kokoamisesta. Tänä keväänä Tieteellisten seurain valtuuskunta selvitti suomalaisia olemassa olevia infrastruktuureita ja tulevaisuuden kehitystarpeita. Tulosten pitäisi olla selvillä kuluvan vuoden lopussa. Suomalainen tutkimuksen perusrakenteiden tiekartta on siis valmisteilla.

Infrastruktuurin kriteerit näyttävät yhteiskuntatieteiden näkökulmasta osin saavuttamattomilta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto itsessään täyttää suurimman osan kriteereistä. Tämän lisäksi tietoarkisto rahoittaa Suomen osallistumista kansainvälisiin yhteiskuntatieteellisiin infrastruktuureihin joka vuosi yhteensä noin 100 000 eurolla. Osallistuminen kansainvälisiin vertaileviin aineistonkeruisiin toteutuu suhteellisen kevyellä rakenteella. Mietin, riittääkö tämä. Yhteiskuntatieteilijöille merkittävä aineistoinfrastruktuuri voi hiukkasfyysikosta tai geenitutkijasta näyttää kovin vähäpätöiseltä.

Vielä viime vuoden joulukuussa järjestetyssä Rekisteritutkimuksen infrastruktuuri -neuvottelupäivässä opetusministeriön edustaja totesi, ettei infrastruktuureiden rahoittamiseen ole luvattu mitään lisärahoitusta. Tiekartta ei vielä olekaan merkki muutoksesta. - Tyystin rahatta kun on vaikea toteuttaa suuria muutoksia, positiivisia sellaisia.

Tietoarkisto ei tällä hetkellä ole suuren rakenteellisen muutoksen kourissa. Toisaalta, vielä emme tiedä, mitä tuo tullessaan Sisä-Suomen yliopistoallianssi, vaikka sen toiminta käynnistyykin jo elokuussa. Lisäksi tietoarkistoa, kuten kaikkia Suomen yliopistojen laitoksia, koskee tuleva yliopistojen juridisen aseman muutos. Senkin ominaispiirteisiin kuuluu epävarmuus lopputuloksesta.

Hämmentävin ja positiivisin, kuluneen vuoden aikana useissa yhteyksissä havaitsemani muutos, on myötäsukainen suhtautuminen tietoarkistoon ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen. Taustalla on paitsi tietoarkiston työ tutkimusaineistojen avoimuuden edistämisessä, myös kansainvälinen kehitys. Niin OECD kuin Euroopan tiedeneuvosto (ERC) vaativat tutkimusaineistojen avoimuutta. Suomessa on herätty tähän vaatimukseen. Muutos on käynnissä - lopputulosta emme taaskaan tiedä. Tässä tapauksessa tietoarkistolaisilla on kuitenkin mielessään kirkas kuva siitä, mihin suuntaan virtaa pitää ohjata.