FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS

» Suomen datafoorumi ottaa ensiaskeleitaan

Artikkelit ARTIKKELIT

» ELSST - monikielisen tesauruksen kääntämisen haasteet
» Oppimateriaalihankkeen satoa: Tutkimusetiikka-kirja
» Indikaattorihanke etenee: Suomen demokratiaindikaattorit -kirja julkaistu
» Seminaarit Helsingissä 9. - 10.3.2006: Tietoa monikielisistä tesauruksista ja Venäjän tutkimuksen lähteistä
» Symposiumi Grenoblessa: Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi kiinnostaa ranskalaista tiedeyhteisöä
» Vierailijana tietoarkistossa: Paula Lackie opettaa kuinka paljon on paljon
» European Social Surveyn käyttäjätilastoja: Suomalaiset käyttävät ESS-aineistoja ahkerasti

Lyhyesti LYHYESTI

» FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto saatavana
» Tietoarkiston vuosikertomus 2005 on valmistunut
» Luxembourg Income Studyn käyttäjätilastoja
» Hakuohjeita tutkimusaineistojen etsijöille
» Tutkimusetiikan resursseja -linkkisivu
» Teemasivuja tietoarkiston aineistoista
» Aatemaatista POHTIVAan
» Tietoarkiston esittelyjä syksyllä 2006