FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Seminaarit Helsingissä 9. - 10.3.2006

Tietoa monikielisistä tesauruksista ja Venäjän tutkimuksen lähteistä

Helena Laaksonen | Taina Jääskeläinen

Tietoarkisto yhteistyökumppaneineen järjesti kaksi asiantuntijaseminaaria Helsingissä maaliskuun alussa. Monikieliset tesaurukset yhteiskuntatieteissä - Multilingual Thesauri in Social Sciences kokosi 9. maaliskuuta Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastoon runsaat 30 osallistujaa. Seuraavan päivän Venäjän tutkimuksen tiedonlähteet ja tiedonhaku -seminaarin järjestelyistä vastasivat Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma, valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja tietoarkisto. Osallistujia Suomen Akatemiassa järjestetyssä seminaarissa oli yli 70.

Tietoarkiston kielenkääntäjä Taina Jääskeläinen esitteli tesaurusseminaarissa kokemuksia eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen tesauruksen käännöstyöstä otsikolla ELSST - Meeting the Challenge of a Multilingual Thesaurus. Hän kertoi, mitkä ovat monikielisten tesaurusten suurimmat eroavuudet verrattuna yksikielisiin tesauruksiin ja millaisia pulmia kääntämiseen liittyy. Ongelmat johtuvat yleensä joko kielellisistä, kulttuurisista tai yhteiskuntajärjestelmien välisistä eroista. Lisää asiasta voitte lukea Taina Jääskeläisen artikkelista tässä lehdessä.

Ohjelmaan merkityn Susanna Keräsen esityksen Equivalence in a Multicultural Thesaurus piti hänen puolestaan valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtaja Maria Forsman, koska tutkija oli itse estynyt tulemasta paikalle. Esitys käsitteli vastaavuutta monikielisissä tesauruksissa homemaker-termiä esimerkkinä käyttäen.

RUSSIA-tietopalvelu myös suomalaisille tutkijoille

Johtava tutkija Tatayana Yudina ja apulaisprofessori Anna Bogomolova Moskovan valtionyliopistosta esittelivät yliopistojen tietopalvelu RUSSIAa ja asiasanoitusta otsikolla Bilingual Russian-English Thesaurus and Domain Ontologies. Thesaurus-Based Technologies and Value-Added Services at University Information System RUSSIA.

Anna Bogomolova ja Tatayana Yudina

Venäjän tutkimuksen tiedonlähteet ja tiedonhaku -seminaarissa Yudinan ja Bogomolovan esitystä RUSSIA-palvelusta kuuntelivat pääasiassa tutkijat. Yudinan mukaan myös suomalaiset tutkijat voivat hakea henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa RUSSIA-tietopalveluun.

Integrum - Venäjän laajin yhteistietokanta

Irina Lukka Helsingin yliopiston slaavilaisesta kirjastosta ja professori Arto Mustajoki esittelivät Venäjän laajinta yhteistietokantaa Integrumia. Siinä on mukana lähes 4200 tietokantaa ja 180 miljoonaa dokumenttia. Suomessa tietokantaa pääsee käyttämään joidenkin yliopistokirjastojen joiltakin päätteiltä.

Lukka esitteli tietokantaa yleisesti. Mustajoki kertoi kielentutkijan näkökulmasta, millaisia mahdollisuuksia tarjolla oleva valtava tekstimassa tarjoaa.

Suomalaisia Venäjän tutkimuksen informaatiopalveluita

Aleksanteri-instituutin projektipäällikön Tanja Pursiaisen esittelemä Russia-info ei ole toistaiseksi julkisesti käytettävissä. Se julkaistaneen toukokuussa. Palveluun kootaan vapaasti verkossa saatavilla olevia Venäjän tutkimuksen lähteitä, tietokantoja, julkaisuja ja muuta Venäjä-tietoa.

Lopuksi tietoarkiston informaatikko Helena Laaksonen esitteli FSD:ssä ja muissa data-arkistoissa tarjolla olevia Venäjän tutkimuksen aineistoja ja palveluja. Tietoarkisto on julkaissut esityksen ja seminaarista saadun muun tiedon pohjalta teemasivun Aineistoja Venäjän tutkijoille.

Lisätietoja

»  Monikieliset tesaurukset yhteiskuntatieteissä -seminaarin esitykset
»  Venäjän tutkimuksen tiedonlähteet ja tiedonhaku -seminaarin esitykset
»  A. Mustajoki: Slaavilaisen kirjaston uusi elektroninen vetonaula
»  Aineistoja Venäjän tutkijoille