FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkisto-lehden toimitus

Helena Laaksonen (vastaava toimittaja)
Matti Heinonen
Tuomas J. Alaterä
Sanna Säynäjäkangas (graafinen ulkoasu)

Tässä numerossa kirjoittavat:

Sami Borg, johtaja, FSD.
Taina Jääskeläinen, kielenkääntäjä, FSD.
Hannele Keckman-Koivuniemi, hankekoordinaattori, FSD.
Arja Kuula, arkistonhoitaja, FSD.
Helena Laaksonen, informaatikko, FSD.