FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Vierailijana tietoarkistossa

Paula Lackie opettaa kuinka paljon on paljon

Helena Laaksonen

Paula Lackie Carleton Collegesta vieraili tietoarkistossa helmikuun alussa. Vierailu liittyi Lackien sapattivapaaseen, jonka kuluessa hän vieraili useissa muissakin eurooppalaisissa data-arkistoissa.

Paula_Lackie

Vierailujensa aikana hän haastatteli tietoarkistolaisia eri maissa. Tarkoituksena oli selvittää, millainen koulutustehtävä kullakin data-arkistolla on, jos sellaista on. Lackieta kiinnosti muun muassa, miten koulutustehtävää toteutetaan ja kenelle koulutus suunnataan sekä miten tehtävän onnistumista arvioidaan.

Numeroita kaikkialla

Lackien tehtävänä Carleton Collegessa on antaa tietoteknistä tukea humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille. Hän jakaa neuvoja ja tukea myös kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyvissä ongelmissa.

Lackie esitteli FSD:ssä projektia, jonka pyrkimyksenä on lisätä opiskelijoiden määrällistä ymmärrystä. Opetetusta taidosta hän käytti termiä numeracy (vrt. lukutaito literacy). Projekti on suunnattu paitsi opiskelijoille myös ja aivan erityisesti opetushenkilökunnalle, jota autetaan löytämään tapoja yhdistää määrällisiä elementtejä omaan opetukseensa. Start seeing numbers -projektin ansioista opiskelijat eivät lopputöissään enää kerro vain, että paljon on paljon, vaan kuinka paljon on paljon.

Lisätietoja

»  Carleton College
»  Start Seeing Numbers