FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


European Social Surveyn käyttäjätilastoja

Suomalaiset käyttävät ESS-aineistoja ahkerasti

Helena Laaksonen

Suomalaiset ovat 12. sijalla European Social Surveyn, ESS:n, rekisteröityneiden käyttäjien joukossa. Rekisteröityneitä ESS-palvelun käyttäjiä on eniten Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Norjassa. Rekisteröityneitä suomalaisia oli tammikuussa 2006 yhteensä 265. Heistä 34 prosenttia oli opiskelijoita, 32 prosenttia yliopistojen tutkijoita tai opettajia ja väitöskirjan tekijöitä 8 prosenttia. Kaikkiaan rekisteröityneitä ESS-käyttäjiä oli tammikuussa 2006 lähes 7800.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat analysoida aineistoja verkossa ja ladata niitä omalle koneelleen Norjan tietoarkiston ESS-palvelusta. Tutkimusaineistoja ladanneiden joukossa suomalaiset olivat 14. sijalla. Heistä 121 oli ladannut ESS:n ensimmäisen tai toisen aallon datan vuoden 2006 alkuun mennessä. Kaikkiaan datan lataajia oli yli 4000, lähes 70 maasta.

Toistaiseksi valtaosa käyttäjistä on ladannut pelkästään ensimmäisen aallon aineiston (kaikista dataa ladanneista 74 prosenttia). Suomessa toisen aallon datasta näytetään olleen suhteessa hieman enemmän kiinnostuneita. Yli 20 prosenttia on ladannut molempien aaltojen aineiston ja kahdeksan prosenttia pelkän toisen aallon aineiston.

Tilastot ovat tammikuun 23. päivältä, jolloin toisen aallon aineisto oli ollut saatavana vasta neljä kuukautta, ensimmäisen aallon aineisto yli kaksi vuotta.

European Social Survey on joka toinen vuosi toistettava vertailututkimushanke. Aineistot muodostuvat toistuvasta ydinosasta ja vaihtuvista moduuleista. Toistettavat aiheet koskevat muun muassa mediaa ja luottamusta, poliittisia intressejä ja luottamusta, poliittista sitoutuneisuutta ja koettua hyvinvointia, syrjintää, kansallista ja etnistä identiteettiä sekä uskontoa. Ensimmäisen aallon vaihtuvat kysymykset koskivat maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita sekä kansalaisuutta ja osallistumista. Toisen aallon datassa on kysymyksiä terveydestä, taloudellisesta moraalista, perheestä ja työstä.

Suomen kansalliset aineistot on rahoittanut Suomen Akatemia ja kerännyt Tilastokeskus, ensimmäisen 2002 ja toisen 2004 syksyllä. Tietoarkisto tuottaa Suomen aineistoista suomenkieliset versiot, joita luovutetaan jatkokäyttöön tietoarkiston normaalin käytännön mukaan. Tietoarkiston johtaja on hankkeen kansallisen ohjausryhmän jäsen.

Lisätietoja

»  Tiedote ESS2:n julkaisemisesta (sisältää ohjeita aineiston lataamiseen)
»  Norjan tietoarkiston ESS-palvelu
»  European Social Survey -ohjelma
»  ESS-tietoa suomeksi
»  ESS-aineistot tietoarkiston aineistoluettelossa
»  Norjan tietoarkiston ESS-opintosivut