FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Suomen datafoorumi ottaa ensiaskeleitaan

Sami Borg

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston strategiset linjaukset vuosille 2007 - 2009 on lyöty lukkoon. Tietoarkisto painottaa lähivuosina tutkimusaineistojen keruun, arkistoinnin ja jatkokäytön hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä. Kättä pidempää työhön antavat oppimateriaalihankkeen julkaisut, joista yhtä esitellään myös tässä lehdessä. Toivottavasti Arja Kuulan teos tutkimusaineistojen eettisistä kysymyksistä löytää tiensä yliopistojen tutkimusmenetelmien ja tutkimusetiikan kurssien oppikirjaksi.

OECD on kiinnittänyt viime aikoina erityistä huomiota julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen avoimeen ja tehokkaaseen käyttöön. Järjestössä käynnissä oleva prosessi Open Access to Research Data from Public Funding päätynee lähiaikoina yksityiskohtaisiin suosituksiin julkisrahoitteisten data-aineistojen avoimen ja informoidun käytön lisäämiseksi.

Tietoarkisto pohjustaa kuluvan vuoden aikana suositusten toimeenpanoa Suomessa. Opetusministeriö on myöntänyt FSD:lle määrärahan pilottihankkeeseen, jossa kartoitetaan etenkin yliopistojen ja akateemisten tutkimusrahoittajien nykyisiä menettelyjä tutkimusaineistojen avoimen ja tehokkaan jatkokäytön turvaamiseksi. Samalla pilotti valmistelee myöhemmin toteutettavaa Suomen datafoorumia. Sen on määrä koota keskeiset julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen tuottajat, rahoittajat ja käyttäjät laajaan eri tieteen- ja tutkimusalojen foorumiyhteistyöhön.

Datafoorumin tavoitteena on keskustellen luoda toimivia kansallisia käytäntöjä aineistojen avoimuuden tueksi tiedon ja hyvien ulkomaisten esimerkkien avulla. Mahdollisia keinoja ovat aineistojen jatkokäytön turvaavat tutkimussuostumukset ja erilaiset tutkimussopimukset. Näiden laatimisesta on huolehdittava nykyistä paremmin. Lisäksi tutkimushankkeiden rahoituspäätöksiin olisi suotavaa saada yhä useammin aineistojen jatkokäyttömahdollisuuksia tukevia suosituksia tai velvoitteita.