Uusi vaalitutkimus kertoo
Miksi perussuomalaisia äänestettiin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Tietoarkiston koordinoima kansallinen vaalitutkimushanke vuoden 2011 eduskuntavaaleista julkisti pääraporttinsa maaliskuun 2012 lopussa. Kahdeksantoista kirjoittajan toteuttama Muutosvaalit 2011 -teos on julkaistu myös verkossa Suomen vaalitutkimusportaalissa. Kirjan yhtenä keskeisenä teemana ovat äänestysvalinnat, koska puolueiden voimasuhteet muuttuivat voimakkaasti huhtikuun 2011 vaaleissa.

Tutkimuksen pääaineiston kokosi Taloustutkimus Oy. Käyntihaastatteluun osallistui 1298 äänioikeutettua, joista 184 kertoi käyneensä äänestämässä ja valinneensa perussuomalaisten ehdokkaan. Kuvio 1 kertoo tulokset valintaperustekysymyksestä, joka tiedusteltiin perussuomalaisia äänestäneiltä.

Kuvio: Pentti Kiljunen / Yhdyskuntatutkimus Oy.

Lähdeaineisto:
Borg, Sami & Grönlund, Kimmo: Eduskuntavaalitutkimus 2011 [elektroninen aineisto]. FSD2653, versio 1.0 (2011-12-20). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], 2011. Vaalitutkimuskonsortion johtoryhmä [tuottaja], 2011. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2012. Aineistokuvailu verkossa, URL: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2653> [tulossa maaliskuun lopulla].

Lisää aiheesta