Pääkirjoitus 1/2012

Tietoarkiston verkkosivut ja tiedotuslehti saivat uuden ilmeen

Helena Laaksonen Tuomas J. Alaterä

Luet parhaillaan uudistunutta Tietoarkisto-verkkolehteä. Se noudattaa viikolla 12 julkaistujen verkkosivujemme ulkoasua ja uutta visuaalista ilmettä, joista painettu tiedotusmateriaali on jo syksystä alkaen antanut maistiaisia. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena ei ole ollut pelkästään ulkoasun modernisoiminen. Uskomme, että aineistomme ja palvelumme ovat nyt helpommin tavoitettavissa ja että voimme palvella käyttäjiä entistä sujuvammin. Selkeä ja tunnistettava visuaalinen ilmiasu tekee viestinnästämme erottuvaa ja antaa luontevan pohjan uusien verkkopalvelujemme edelleenkehittämiselle. Verkkosivumme ovat keskeisin väylä palveluihimme. Se on paikka, jossa tutkimusaineistot kohtaavat tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Se on paikka, jonka kautta tietoarkiston asiantuntijat voivat tarjota apuaan esimerkiksi tutkimuksen aineistonhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Verkkosivujen sisältö ei ole juurikaan muuttunut, mutta rakennetta olemme paikoin rohkeasti muuttaneet. Tämä vaikuttaa myös osaan tietoarkiston URL-osoitteista. Esimerkiksi aineistoluettelolla on uusi osoite. Myös Tietoarkisto-lehden osoite poikkeaa aiemmasta. Vanhoja linkkejä seuraavat käyttäjät ohjaamme parhaamme mukaan automaattisesti uusille vastaaville sivuille.

Uutena elementtinä tietoarkiston etusivulla on vaihtuva kolmen aiheen "diaesitys", joista yhteen poimimme esimerkkejä aineistovarannostamme. Arkistoituja aineistoja esittelevän Dataluupin kohde vaihtuu noin kuukauden välein.

Uuden näköinen Tietoarkisto-lehti on sisällöltään tuttu. Se välittää tietoa Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston toiminnasta ja data-arkistoalan kehityksestä. Lehdessä esittelemme arkistoituja aineistoja edelleen, hieman Dataluuppia laajemmissa jutuissa. Dataruutu jatkaa painetussa lehdessä.

Tietoarkiston uusi logo, visuaalinen ilme ja www-sivujen ulkoasu ovat Redflow Inc:in käsialaa. Creative Director Joona Ryödi otti tietoarkiston visuaalisen konseptin tausta-ajatukseksi funktionalistisen arkkitehtuurin. Funktionalismin selkeät, pelkistetyt muodot toteutuvat myös uudessa kolmiulotteisessa logomerkissä. Arkkitehtuuri voidaan mieltää järjestelmän rakentamiseksi ja ympärillä olevan infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Suomessa hahmotellaan parhaillaan muun muassa koko julkisen sektorin kattavaa tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria ja kehitetään tutkimusinfrastruktuureja. Tietoarkisto on näissä hankkeissa mukana. Konseptin tausta-ajatukset eivät siis tunnu lainkaan vierailta!

Teknologia-asiantuntija Sami Granstedt muunsi visuaalisen ilmeen verkkosivumalleiksi käyttäen moderneja ja standardeja noudattavia toteutustapoja. Sivuston rakenneuudistuksesta ja julkaisujärjestelmän toteutuksesta vastaa tietoarkiston www-tiimi.

Tiedotuslehtemme ulkoasu on uudistettu viimeksi numerossa 14 vuonna 2004. Tuolloin verkkolehdestä tuli Tietoarkisto-lehti, kun se aiemmin oli ollut painetusta lehdestä poiketen nimeltään FSDneWWWs. Englanniksi tiedotuslehtemme tunnetaan edelleen nimellä FSD Bulletin. Lehden aiempiin numeroihin ja ulkoasuihin voi tutustua Arkistossa.

Helena Laaksonen
Informaatikko

Tuomas J. Alaterä
ATK-erikoistutkija