s

Lyhyesti

» DASISH-projekti käynnistyi
» Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) -hanke käynnistyi
» Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot -raportti suomeksi
» ESS hakee moduulien suunnitteluryhmiä
» Haku ICPSRn kesäkursseille käynnissä
» GESISin kesäkouluun Saksaan
» CESSDAn asiantuntijaseminaari kysymyspankeista
» Tietovaranto eurooppalaisten elinoloista
» Tanskalaista dataa yhteiskunnasta ja terveydestä
» Tietoarkisto mukana arkistosektorin yhteistyöverkostossa

DASISH-projekti käynnistyi

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (DASISH) -projekti käynnistyi tammikuussa Göteborgissa järjestetyllä aloituskokouksella. Projektin verkkosivut julkaistiin maaliskuussa. Projektin tavoitteena on vähentää ihmistieteiden alan ESFRI-hankkeiden päällekkäisyyksiä, luoda yhteistyötä hankkeiden välille ja rakentaa soveltuvia yhteisiä palveluita tiedeyhteisön tarpeisiin.

Lisätietoa:
» DASISH-projektin verkkosivu: dasish.eu/
» Tietoarkiston DASISH-hankesivu

Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) -hanke käynnistyi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen vuosille 2011–2013. Tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. TTA-hankkeen toteuttajana toimii CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Tehtävänä on rakentaa keskitetty tutkimusaineistojen tallennuspalvelu, tukea metatiedon tuottamista ja yhdenmukaistaa tutkimusaineistojen tuottamista ja ylläpitoa. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen kanssa suunnitellaan yhteinen pitkäaikaistallennusratkaisu.

Hankkeen ohjausryhmä vahvistettiin helmikuun lopussa. Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa edustaa ohjausryhmässä Mari Kleemola. Lisäksi tietoarkiston asiantuntijoita kuuluu hankkeen työryhmiin.

Lisätietoa:
» CSCn hankesivu

Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot -raportti suomeksi

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on julkaissut Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot -raportin suomeksi. Raportti perustuu SLSn viime vuonna toteuttamaan kahteen kyselyyn. Kyselyissä selvitettiin digitointihankkeita humanistisen tutkimuksen näkökulmasta. Kyselyt keskittyivät erityisesti kahteen sähköisten aineistojen käyttöä koskevaan kysymykseen: aineiston käytettävyyteen ja saavutettavuuteen sekä käyttäjien ja organisaatioiden yhteistyöhön.

Lisätietoa:
» Raportti SLSn verkkosivulla.

ESS hakee moduulien suunnitteluryhmiä

European Social Survey pyytää kansainvälisiltä tutkijaryhmiltä hakemuksia ESSn 7. aallon kyselylomakkeen suunnitteluun. Hakemuksissa voi ehdottaa sekä kokonaan uusia moduuleita että aiemmin kerättyjen moduulien toistamista.

Lisätietoa:
» Hakujulistus ESSn verkkosivuilla

Haku ICPSRn kesäkursseille käynnissä

Haku ICPSRn kesäkursseille on käynnissä. Kurssit pidetään Ann Arborissa Michiganissa kahtena neljän viikon jaksona. Ensimmäinen jakso on 18.6.–13.7. ja toinen jakso 16.7.–10.8. Kursseilla perehdytään teoreettisesti ja käytännöllisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen yhteiskuntatieteiden eri osa-alueilla. Kurssit sopivat hyvin opinnoissaan jo edistyneille tai jatko-opiskelijoille. Kesäkoulun ohjelmaan sisältyy myös lyhyempiä työpajoja eri aiheista. Lisätietoja kursseista kannattaa kysyä suoraan ICPSRstä.

Tietoarkisto maksaa Suomen kansallisen ICPSR-jäsenmaksun, joten kursseille osallistuvat suomalaisten yliopistojen opiskelijat ja opettajat maksavat osallistumismaksunsa alemman hintaluokan mukaan.

Lisätietoa:
» ICPSR Summer Program
» Summer Program offering courses on data science

GESISin kesäkouluun Saksaan

GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences järjestää kesäkoulun, jossa käsitellään kyselytutkimuksen menetelmiä ja aineiston keräämistä. Kesäkoulu soveltuu muun muassa väitöskirjaa tekeville ja nuorille tutkijoille, jotka suunnittelevat oman aineiston keräämistä tai analysoivat jonkun muun keräämää dataa. Kesäkoulu järjestetään Kölnissä 9.–25.8.2012.

Lisätietoa:
» GESIS Summer School

CESSDAn asiantuntijaseminaari kysymyspankeista – raportti ja esitysdiat

Vuoden 2011 CESSDAn asiantuntijaseminaari käsitteli kysymyspankkeja ja mahdollisuuksia niiden yhtenäistämiseen. Seminaari järjestettiin lokakuussa Sveitsin Lausannessa. Suomesta mukana olivat Taina Jääskeläinen, Matti Heinonen ja Jani Hautamäki. Esitysdioihin ja seminaariraporttiin voi tutustua tapahtuman verkkosivulla.

Lisätietoa:
» CESSDA expert seminar: Question data banks – towards greater integration?

Tietovaranto eurooppalaisten elinoloista

Social Situation Observatory kokoaa verkkotietovarantoonsa vertailu- ja taustatietoa tulonjaosta, köyhyysriskistä, aineellisesta puutteesta, varallisuuden jakaantumisesta ja muistakin kuin taloudellisista hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Pääasiallisena tietolähteenä on EU-SILC-aineisto, mutta käytössä on lukuisia muitakin tutkimusaineistoja. Social Situation Observatoryn analyysit on suunnattu päätöksentekijöille. Sisältö päivitetään vuosittain.

Lisätietoa:
» Social Situation Observatory

Tanskalaista dataa yhteiskunnasta ja terveydestä

Tanskalainen kysely- ja rekisteriaineistojen keskus Centre for Survey and Survey/Register Data (CSSR) tukee kvantitatiivista yhteiskunta- ja terveystutkimusta edistämällä tanskalaisten ja kansainvälisten kyselytutkimusten saatavuutta, laatua ja vertailtavuutta. CSSRn jäsenorganisaatioiden tutkijoilla on laajat käyttöoikeudet keskuksen yksilötason aineistoihin, joihin on yhdistetty rekisteritietoja. Lisäksi joitakin aineistoja on vapaasti saatavilla CSSR Nesstar-käyttöliittymän kautta. Aineistoja voi analysoida verkossa tai ladata omalle koneelleen.

Lisätietoa:
» Centre for Survey and Survey/Register Data (CSSR): cssr.dk

Tietoarkisto mukana arkistosektorin yhteistyöverkostossa

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa mukana olevat arkistot ovat perustaneet yhteistyöverkoston. Tavoitteena on muun muassa edistää keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuutta, parantaa tiedonhallinnan yhteentoimivuutta sekä vahvistaa arkistosektorin yhteistä näkemystä KDK-hankkeessa. Verkostoa johtaa Kansallisarkisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on verkoston jäsen ja edustettuna hankkeen ohjausryhmässä. Muita jäseniä on yhdeksän.

Verkoston toiminta keskittyy KDKn asiakasliittymään ja aineistojen välittämiseen Europeanaan; keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun luomiseen; digitointiin ja arkistosektorin tiedonhallinnan yhteentoimivuuden edistämiseen. Verkosto järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Vain verkoston jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun, mutta toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki arkistosektorin toimijat.

Lisätietoa:
» Arkistosektorin yhteistyöverkosto: toimintaperiaatteet, toimintasuunnitelma