Teksti: Helena Laaksonen

Data without Boundaries – Arkaluontoista mikrodataa tutkimuskäyttöön datakeskuksissa

Data without Boundaries (DwB) -hankkeeseen osallistuvat datakeskukset tarjoavat kansainvälisille tutkimusryhmille ja ulkomaisille tutkijoille pääsyn aineistoihin, jotka sisältävät arkaluonteisia tietoja ja joita on tämän vuoksi muutoin hyvin vaikea saada tutkimuskäyttöön. Tutkijavierailut kestävät 1–3 viikkoa. Käynnissä on jatkuva haku vuoden 2014 lokakuun 15. päivään asti.

DwB-hanke helpottaa ja yhdenmukaistaa eurooppalaisten virallisten mikrotason aineistojen tutkimuskäyttöä. DwBn tavoitteena on yhtenäinen järjestelmä, jolla eri maissa työskentelevät tutkijat saavat aineistoja tutkimuskäyttöön nykyistä sujuvammin. Tietoa ja kokemusta järjestelmän rakentamiseksi kerätään muun muassa datakeskuksissa vierailleilta tutkijoilta.

Kaksi valintakierrosta vuosittain

Mukana on yhteensä seitsemän tutkimusdatakeskusta Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta. Hakumenettelyn kautta käyttöoikeuden saaneet tutkijat pääsevät käyttämään dataa joko datakeskuksissa turvatussa ympäristössä tai joissakin tapauksissa myös etäyhteyden kautta. Tutkimusdatakeskusten tarjontaan ja käyttöoikeuksien hakemiseen voi tutustua DwB-projektin verkkosivujen Data Access -osiossa.kuvituskuva

Haun ensimmäinen määräaika umpeutui helmikuussa, ja asiantuntijapaneeli arvioi saapuneita hakemuksia parhaillaan. Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti. Seitsenjäseninen paneeli ottaa saapuneet hakemukset käsiteltäväkseen jatkossa kahdesti vuodessa. Vuoden 2012 aikana on vielä kaksi valintakierrosta, toukokuussa ja lokakuussa.

Paneelin valitsemien hakijoiden pitää tämän jälkeen käydä läpi tutkimusdatakeskuksen lupamenettely. Prosessiin saa tukea DwBltä. Projekti myös korvaa kohtuulliset matka- ja majoituskulut.

Tutkimusjaksoihin osallistuneilta aineistonkäyttäjiltä odotetaan lyhyttä raporttia. Heille tarjotaan lisäksi mahdollisuus esitellä tutkimustuloksiaan ainakin yhdessä DwBn organisoimassa kansainvälisessä konferenssissa.

Ajantasaiset tiedot verkosta

DwB-projekti tiedottaa työn edistymisestä, palveluista ja tapahtumista omilla verkkosivuillaan ja yhteistyöverkostojensa kautta. DwB-projektin sivut julkaistiin virallisesti joulukuussa osoitteessa www.dwbproject.org.

Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työkokonaisuutta, joka vastaa projektin verkkosivuista ja muusta tiedottamisesta. Hanke saa rahoituksensa EUn seitsemännestä puiteohjelmasta.

Lisätietoa