Teksti: Helena Laaksonen & Mietta Lennes

CLARIN ERIC perustettu

Euroopan komissio myönsi helmikuun lopussa kansainväliselle kielentutkimuksen palveluita kehittävälle Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) -hankkeelle Euroopan unionin oikeushenkilöaseman. CLARINista tulee tämän päätöksen myötä ERIC, eli eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio.

CLARINin kautta tutkijat eri puolilla Eurooppaa saavat käyttöönsä monikielisiä ja -kulttuurisia aineistoja ja työkaluja. Palveluja voivat käyttää kaikkien alojen tutkijat, mutta erityisesti CLARIN-aineistot soveltuvat humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Aineistovarannot sisältävät sekä tekstiä että puhetta.

CLARIN tähtää "yhden luukun periaatteeseen", jossa tutkija pääsee kertakirjautumisella käyttämään yhtenäisellä tavalla kuvailtuja aineistoja ja saa käyttöönsä välineet aineistojen tutkimiseen ja analysointiin. Myös omien tutkimusaineistojen jakamista helpotetaan. CLARIN ERICissä mukana olevat tietokeskukset tarjoavat käyttäjille tukea ja neuvontaa.

Suomi valmistautuu liittymään

Kahdeksan maata on sitoutunut CLARIN ERICin rakentamiseen: Itävalta, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Saksa, Puola ja Alankomaat. Infrastruktuurin pääkonttori sijaitsee Alankomaiden Utrechtissa. Myös Suomi valmistautuu liittymään CLARIN ERICiin vuoden 2012 aikana. Suomi on ollut mukana ERICiä edeltäneessä CLARIN-hankkeessa, johon osallistuu yli 30 organisaatiota 26 maasta. Uudessa ERICissä Suomea edustaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio. Siihen kuuluu joukko suomalaisia yliopistoja, Kotimaisten kielten keskus Kotus sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, joka Suomen osalta vastaa teknisten palveluiden ylläpidosta.

CLARIN-ERICin rakentamiskustannukset ovat 104 miljoonaa euroa, josta Euroopan komissio on myöntänyt toistaiseksi 4,1 miljoonaa. Jäsenmaat maksavat kustannuksista omat osuutensa.

CLARIN on toinen infrastruktuuri, joka on saanut EU-ERIC-aseman. Ensimmäisenä ERIC-aseman sai SHARE, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHAREsta tuli ERIC vuosi sitten. Suomi ei ole mukana SHAREssa.

Lisätietoja