FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 10 (1/2003)

Tietoarkiston palvelujen käyttö kasvaa

Mari Kleemola    28.2.2003

Vuosi 2002 oli edelleen tietoarkiston toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Vaikka uusia aineistoja saatiin arkistoitavaksi jonkin verran kaavailtua vähemmän, tietoarkiston palvelujen käyttöä kuvaavat indikaattorit osoittavat selviä tunnettuuden ja palvelujen käytön kasvun merkkejä.

Aineistopalvelun toimintavuosi 2002 oli vilkas

Vuonna 2002 tietoarkisto sai arkistoitavaksi yhteensä 78 data-aineistoa, joten sadan aineiston tavoitteesta jäätiin hieman. Aineistoja saatiin monissa eri tiedostoformaateissa, esimerkiksi SPSS-, SAS-, ASCII- ja Excel-muotoisina.

Vuonna 2002 jatkokäyttöön luovutetut aineistotTietoarkisto luovutti jatkokäyttöön vuonna 2002 yhteensä 259 aineistoa, joten toimintavuodelle asetettu 225 aineiston tavoite ylittyi. Samoin ylittyi 50 prosentin kasvutavoite edelliseen toimintavuoteen nähden. Kuvaan 1 on merkitty toteutuneet ja tavoitellut määrät vuosille 2000-2003. Suhteutettuna arkistoitavaksi saatujen aineistojen määrään toteutunut tulos on erityisen ilahduttava. Luvut kertovat omalta osaltaan tietoarkiston toiminnan tunnettuuden lisääntymisestä ja uudenlaisen ajattelun vakiintumisesta suomalaiseen tiedeyhteisöön.

Toimintakauden aineistonluovutuksista 12 prosenttia meni opetustarkoituksiin metodikursseille ja 20 prosenttia pro gradujen ja tutkielmien tekemiseen. Loput 68 prosenttia menivät väitöskirjojen ja muiden tutkimusten lähde- ja vertailuaineistoiksi. Luovutettujen aineistojen lukumäärä on suurempi kuin käyttölupahakemusten ja aineistoja vastaanottaneiden henkilöiden määrä, koska aineistopyynnöissä voidaan tilata useampia kuin yksi aineisto. Toisaalta sekä tutkimus- että varsinkin opetuskäytössä yhtä luovutettua aineistoa käyttää runsaslukuinen joukko tutkijoita ja opiskelijoita.

Jatkokäyttöön liittyvä tietopalvelu pitää sisällään paljon muutakin kuin aineistojen ja niiden dokumentaation teknisen toimittamisen käyttäjille. Aineistojen käyttöön liittyy runsaasti informointia puhelimitse ja sähköpostitse. Läheskään kaikki yhteydenotot ja selvitystyöt eivät johda aineiston luovuttamiseen jatkokäyttöön.

Lukumääräisesti käyttäjien kärjessä ovat Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Kaiken kaikkiaan käyttäjiä oli yli kymmenestä suomalaisesta yliopistosta. Noin kymmenen prosenttia aineistopyynnöistä tuli ulkomailta.

WWW-sivujen käyttö tuplaantui

Arkistoon tulleiden ja arkistosta luovutettujen aineistojen määrän tilastoinnilla voidaan kuvata vain osaa arkiston toiminnasta. Suuri osa tietoarkiston palveluista on toteutettu avoimena Internet-sivustona. Aineistotietopalvelun kokonaiskäyttöä voidaan karkeasti mitata esimerkiksi tarkastelemalla WWW-sivuston käytön määrää. Paraskaan tilastointi ei kerro, onko jokin tutkimus tai haastattelukysymys jätetty tekemättä tietoarkiston aineistoihin perehtymisen jälkeen.

Sisäisen käytön sekä hakurobottien sivupyynnöt poissulkevat luvut olivat vuonna 2002 selvästi suurempia kuin vuonna 2001. Parhaimmillaan sivupyyntöjä oli lähes 30 000 kuukaudessa, mikä on kaksinkertainen määrä vuoden 2001 huippukuukauteen verrattuna. Suosituimpia olivat Menetelmäopetuksen tietovarannon sivut. Käyttöilmoitusten perusteella varanto oli aktiivikäytössä vuonna 2002 ainakin parillakymmenellä menetelmäkurssilla eri yliopistoissa.

Tarkempia tietoja tietoarkiston vuoden 2002 toiminnasta löytyy toimintakertomuksesta, joka julkaistaan verkossa maaliskuun aikana.

Sivun alkuun | Tietosuoja