FSD Bulletin

Numero 16 (1/2005)
22.3.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkisto mukaan kehittämään kansallisia demokratiaindikaattoreita

Sami Borg 22.3.2005

Oikeusministeriön johtama hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma on sitoutunut monin tavoin suomalaisen kansanvallan kehittämiseen. Yksi uusimmista avauksista on demokratian tilan ja kehityksen seurantaa varten kehitettävä mittaristo, demokratiaindikaattorit. Ne tarjoavat tulevaisuudessa aiempaa vankemman tietopohjan alan kehittämiselle.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on sopinut politiikkaohjelman kanssa indikaattorihankkeen käynnistämisestä ja koordinoinnista. Hankkeessa kehitetään suomalaista kansanvaltaa kuvaava mittaristo, kartoitetaan nykyisiä tiedonkeruuongelmia ja tehdään ehdotuksia alan säännöllisen ja tarkoituksenmukaisen tiedonhankinnan tueksi.

Hanke pohjautuu laajaan alan tutkijoiden ja tiedontuottajien yhteistyöhön. Erityisesti se toimii yhteistyössä kunnallista demokratiatilinpäätöstä kehittävän toisen hankkeen kanssa.

Indikaattoreiden muodostamisen käytännöllisiä ja teoreettisia kysymyksiä pohditaan julkaistavassa laajahkossa artikkelikokoelmassa. Tätä ennen hankkeen tutkijaryhmä ja asiantuntijaryhmä määrittävät kehittämisen kannalta olennaiset aihealueet ja operationalisoinnit.

Hankkeessa on suurelta osin kyse olemassa olevien tietoaineistojen hyödyntämisestä, niiden tietosisältöjen täsmentämisestä ja hajallaan olevien tietojen kokoamisesta vahvistamaan kehittämistyön tietopohjaa. Tietoarkistossa hankkeen toteuttamisesta vastaa johtaja Sami Borg.

Lisätiedot: Valtioneuvoston hankerekisteri