Teksti: Hannele Keckman-Koivuniemi

Suomalaisten mielipiteitä maanpuolustuksesta
– Aikasarjoja jo lähes 50 vuoden ajalta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta kokoaa vuosittain turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyviä haastattelututkimuksia. Ne selvittävät 15 vuotta täyttäneiden suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita. Osa kysymyksistä muodostaa yhtenäisen aikasarjan jopa vuodesta 1964. Osa on uusia. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu MTS-tutkimuksia vuodesta 1992.

Taloustutkimus keräsi tuoreimman MTS-tutkimuksen syys-lokakuussa 2012. Se sisältää uuden kysymyksen suomalaisten suhtautumisesta sotilaalliseen yhteistyöhön muiden Pohjoismaiden ja Naton kanssa sekä Euroopan unionissa.

kuvituskuva

Lähde: FSD2810 MTS-syystutkimus 2012

Pohjoismaista yhteistyötä myös tutkimuksen saralla

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan toiminta alkoi vuonna 1976, mutta sen edeltäjä henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta, HMS, perustettiin jo 1964. MTS toimii hallinnollisesti puolustusministeriössä ja sen pääsihteeri on Heli Santala. Vuosittaisten mielipidetutkimusten lisäksi MTS järjestää seminaareja ja koulutusta turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. MTS osallistuu myös kansalaisjärjestö- ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ruotsissa ja Norjassa kootaan vastaavia mielipidetutkimuksia. Esimerkiksi maanpuolustustahtoa mittaava kysymys "Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta" on käännetty Suomeen ruotsista. Ruotsin Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (aiemmin Styrelsen för psykologiskt försvar) on kysynyt sitä jo vuodesta 1952. Suomessa tätä tietoa on kerätty 1970-luvulta alkaen. Tietoarkisto toimittaa Findikaattoriin suomalaisten maanpuolustustahtoa kuvaavan indikaattorin tiedot.

Vierailulla tietoarkistossa

MTS:n tutkimusjaosto vieraili tietoarkistossa helmikuussa 2013 puheenjohtaja Tatja Karvosen johdolla. Sami Borg ja Hannele Keckman-Koivuniemi esittelivät tietoarkiston toimintaa ja arkistoitavien aineistojen prosessointia. Lisäksi keskusteltiin MTS-tutkimusten perinteistä ja uusista avauksista. Tutkimusjaosto ja työjaosto vastaavat MTS-tutkimusten kysymysten laadinnasta.

Lisätietoja

  • Graafin lähdeaineisto: MTS-syystutkimus 2012 [elektroninen aineisto]. FSD2810, versio 1.0 (2013-01-09). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], 2012. Helsinki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta [tuottaja], 2012. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2013. Aineiston kuvailu luettelossamme
  • MTS-tutkimukset
  • Aineistojen tilaaminen

kuvituskuva

Kuva: © Tuomas Heinonen/ Rodeo Oy