FSD Bulletin

Numero 29 (1/2010)
11.3.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PÄÄKIRJOITUS

Palveluita internetihmisille

Sami Borg

Netti on toimiessaan ihmeilmiö. Se yhdistää ihmiset tehokkaasti haluamiinsa asioihin, olipa kyse faktasta tai fiktiosta, työstä tai vapaa-ajasta. Internetin hyödyntäminen sekä kodeissa että työpaikoilla on jo niin yleistä, että ilman ei mitenkään tultaisi toimeen. Montako konetta sinun kodissasi on?

Suomen 16–74-vuotiaista hieman yli 80 prosenttia käyttää nettiä. Vuoden 2009 syksyllä julkaistu Tilastokeskuksen selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä (n=3000) nosti esiin kuusi käyttötarkoitusta, joihin enemmistö Internetin käyttäjistä oli hyödyntänyt nettiä.

Internetin käyttötarkoitus %
Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto 91
Pankkiasiat 87
Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 86
Verkkolehtien lukeminen 77
Matka- ja majoituspalvelujen selailu 68
Etsinyt sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvää tietoa 68
Tiedonhaku viranomaisten verkkosivuilta 55

Lähde: Tilastokeskus. Internetin käytön yleistyminen pysähtyi (Julkaistu 8.9.2009), liitetaulukko: Internetin käyttötarkoitukset 2009, prosenttia internetin käyttäjistä. Verkkojukaisu: <http://www.stat.fi/til/sutivi/2009/sutivi_2009_2009-09-08_tau_001.html> [viitattu 1.3.2010].

Netin käyttäjät mainitsivat opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen liittyviä käyttötarkoituksia harvemmin, vaikkakin faktatiedon haku erilaisista asioista voidaan laajasti ymmärtää opiskeluksi. Varsinaisen verkko-opiskelun ilmoitti yhdeksi käyttötarkoituksekseen joka kuudes (16 %) haastateltu.

Tutkimustarkoituksiin suunnatut netin erityistietopalvelut eivät ymmärrettävästi sijoitu korkealle koko väestöä koskevissa käyttöselvityksissä. Ammattitutkijoiden ja muiden tutkimusta vähänkään vakavasti harrastavien osuus aikuisväestöstä ei ole monta prosenttia. Tutkimusta varten suunnattuja nettipalveluja ei myöskään ole yleensä tähän mennessä toteutettu siten, että ne palvelisivat samalla laajaa yleisöä.

Monien tutkimuksen nettipalvelujen keskeinen tulevaisuuden haaste on kuitenkin vastata samanaikaisesti sekä ammattikäyttäjien joukon että laajemman, vihkiytymättömämmän käyttäjäkunnan tarpeisiin. Tämän pitäisi olla mahdollista etenkin humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla, joiden tutkimuksen kysymykset ja aineistot kiinnostavat laajaa yleisöä ja ovat oikein esitettyinä myös varsin helppotajuisia.