Teksti: Kaisa Järvelä

Ailasta löytyi aineisto TAMKin harjoitustyöhön ja vinkkejä lopputyön tekemiseen

Hyvinvointiteknologiaa Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Tuija Kössö löysi Tietoarkiston ja Ailan aineistot Tapio Yrjölän tilastokurssilla tänä keväänä.

— Todella hieno ja kätevä palvelu! Kössö kehuu palveluportaali Ailaa.

Tilastotieteiden peruskurssilla opeteltiin SPSS-tilasto-ohjelman käyttöä, ja opiskelijat tarvitsivat harjoitustyön tekemistä varten tutkimusaineiston. Kurssilla sai käyttää omaa aineistoa, mutta koska kaikilla ei sellaista ollut, opettaja kehotti opiskelijoita tutustumaan myös Ailan maksuttomiin tutkimusaineistoihin.

kuvituskuva

Tietoarkiston Aila-palveluportaalissa on yhteensä yli 1200 tutkimusaineistoa.

Kössö aikoo kerätä oman lopputyönsä aineiston vasta syksyllä, joten valmis aineisto vaikutti harjoitustyön tekemiseen loistavalta ratkaisulta. Aineiston lataaminen Ailasta tosin jännitti vähän etukäteen.

— Mietin kuinka monimutkaista se mahtaa olla, ja varasin operaatioon rauhallisen illan, Kössö kertoo.

Ailan käyttäminen paljastui kuitenkin äärimmäisen helpoksi.

— Selkeissä ohjeissa neuvottiin, mitä pitää tehdä, ja kun ohjeita noudatti, kaikki toimi loistavasti.

Itseä kiinnostava tutkimusaineisto löytyi helposti

Kössö kirjoitti Ailan Vapaateksti-hakukenttään omien kiinnostuksenkohteidensa perusteella sanat lapsi ja liikuntavammainen. Kössön oma poika on liikuntarajoitteinen, ja myös tulevan lopputyön on tarkoitus sivuta hakusanojen teemoja.

Liikuntavammainen ei tuottanut tulosta, mutta lapsi-sanalla löytyi peräti 77 osumaa. Ailan aineistokuvauksia selailtuaan Kössö päätyi valitsemaan Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen aineiston Perhebarometri 2001: lasten vapaa-aika huoltajan silmin. Aineistossa 5-, 8- ja 11-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat vastanneet kysymyksiin muun muassa lastensa ajankäytöstä, harrastuksista ja perheen yhteisestä ajasta.

— Itsekin tulee jatkuvasti mietittyä sitä, mitä lapset tekevät koulun jälkeen, joten oli kiinnostavaa lukea, mitä vanhemmat ajattelivat aiheesta vuonna 2001, Kössö perustelee valintaansa.

Harjoitustyössä aineistosta tehtiin SPSS-ohjelman avulla muun muassa jakaumataulukoita ja -kuvaajia sekä ristiintaulukointeja. Lopuksi tuloksista piti tehdä vielä kirjallinen loppuraportti.

— Mitään yllättävää aineistosta ei löytynyt, mutta tuntui, että vanhempien huolenaiheet olivat viisitoista vuotta sitten melko samoja kuin nytkin.

Kössön mielestä Ailan valmiit aineistot sopivat SPSS:n käytön harjoittelemiseen loistavasti.

— SPSS on sellainen ohjelma, että sitä ei opi käyttämään kuin harjoittelemalla. Ailan aineistojen analysoiminen voisi olla hyvä tapa myös käyttörutiinin ylläpitämiseen, hän pohtii.

Oman lopputyön aineisto voisi sopia Tietoarkistoon

Kössö onnistui hyödyntämään harjoitustyötä varten lataamaansa aineistoa myös oman lopputyönsä suunnittelemisessa: Perhebarometrin keräämiseen käytetyn kyselylomakkeen tarkasteleminen antoi vinkkejä pian edessä olevaan oman kyselylomakkeen laatimiseen.

— Lomakkeessa oli melko monimutkaisia kysymyksiä, ja huomasin, että moni vastaajista oli jättänyt osan kohdista kokonaan tyhjiksi.

— Minunkin olisi ollut vaikea arvioida, kuinka monta tuntia viikossa lapsi esimerkiksi on yksin kotona, koska tilanteet vaihtelevat viikoittain, Kössö pohtii.

Kriittisestä analyysista kiteytyi havainto, että omassa lomakkeessa kysymykset kannattaa muotoilla mahdollisimman yksinkertaisiksi. Liian yksityiskohtaisia kysymyksiä Kössö päätti tietoisesti välttää.

Kössö suunnittelee haastattelevansa lopputyönsä aineistoa varten useampaa sataa erityislapsen vanhempaa. Kysymykset tulevat koskemaan muun muassa erityislapsiperheiden arkea ja keinoja, joilla sitä mahdollisesti voisi helpottaa.

Ajatus siitä, että oman lopputyön aineiston voisi arkistoida Tietoarkistoon, saa Kössön innostumaan ainakin pienin varauksin.

— Jos kyselylomake onnistuu ja aineistosta tulee hyvä, niin mikä ettei. Joku toinen voisi varmasti löytää aineistosta vielä jotain uutta tai käyttää sitä vaikka vertailevaan tutkimukseen, hän pohtii.

» Lue pääartikkeli Ailan aineistot sopivat monille TAMKin koulutusaloille.

Creative Commons -lisenssi