Teksti ja kuva: Kaisa Järvelä

Ailan aineistot sopivat monille TAMKin koulutusaloille

Tampereen ammattikorkeakoulussa metodikursseja opettava Tapio Yrjölä on vakuuttunut, että opiskelijat sisäistävät tutkimusmenetelmät paremmin, kun esimerkkiaineistot liittyvät omaan koulutusalaan. Tietoarkiston Aila-palveluportaalista eri koulutusalojen menetelmäkursseja varten on kätevää ladata sopivat täsmäaineistot.

Suurin osa Tietoarkiston asiakkaista opiskelee tai työskentelee yliopistoissa, mutta myös ammattikorkeakoululaisen kannattaa tutustua Ailaan, Aineistonhallinnan käsikirjaan ja muihin Tietoarkiston maksuttomiin palveluihin!

kuvituskuva

Tapio Yrjölä on hyödyntänyt Ailan aineistoja Tampereen ammattikorkeakoulun menetelmäkursseillaan jo monta vuotta.

TAMKin tietojenkäsittelyn lehtori Tapio Yrjölä on hyödyntänyt Tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja metodiopetuksessansa jo monta vuotta.

Yli 1200 tutkimusaineistoa jatkokäyttöön tarjoava palveluportaali Aila on aarreaitta opettajalle, joka opettaa tutkimusmenetelmiä useiden eri koulutusalojen opiskelijoille.

—Hyvän tutkimusaineiston avulla tutkimusmetodit avautuvat opiskelijoille konkreettisesti.

—Jos aineiston aihe liittyy opiskelijoiden koulutusalaan, se vaikuttaa selvästi ryhmän opintomenestykseen ja siihen kuinka kiinnostuneita opiskelijat kurssista ovat, Yrjölä kertoo.

Lähiaikoina Yrjölä on ladannut Ailasta loistavat täsmäaineistot muun muassa tietojenkäsittelyn, hyvinvointiteknologian ja media-alan opiskelijoiden menetelmäkursseille.

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tietoverkkoihin suuntautuneelle ryhmälle hän löysi suomalaisten internetin käyttöä käsittelevän aineiston (FSD2985), hyvinvointiteknologian opiskelijoille hän valikoi ikäihmisten teknologiasuhdetta käsittelevän aineiston (FSD2711) ja media-alan opiskelijoille suomalaisten kulttuuria koskevia näkemyksiä kartoittaneen aineiston (FSD2914).

— Media-alan opiskelijat kehuivat erikseen, miten hienoa oli, kun opetuksessa käytettiin kerrankin heidän omaan alaansa liittyvää aineistoa.

Myös Yrjölän opiskelijat käyttävät Ailaa

Ammattikorkeakoulussa menetelmäkurssien laajuus vaihtelee koulutusaloittain yhdestä viiteen opintopisteeseen. Suppeimmillakin kursseilla tutkimusaineistoja tarvitaan luennoilla esimerkeiksi, joiden avulla teoreettiset asiat muuttuvat konkreettisiksi. Hieman laajemmilla kursseilla Yrjölä saattaa laatia aineistoihin käytännön harjoituksia, joiden avulla opiskelijat pääsevät soveltamaan tutkimusmenetelmiä myös omatoimisesti.

Kaikkein laajimmilla metodikursseilla opiskelijoilta vaaditaan myös harjoitustyö. Sen tekeminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössänsä tutkimusaineisto, jonka analysoimiseen metodeja ja esimerkiksi SPSS-tilasto-ohjelmaa voi soveltaa.

— Yleensä pyrin siihen, että opiskelijat keräävät harjoitustyöhön aineiston itse, ja käymme kursseilla läpi muun muassa sähköisen kyselylomakkeen suunnittelun, Yrjölä kertoo.

— Aina oman aineiston keräämiseen ei kuitenkaan ole aikaa tai mahdollisuuksia, ja silloin olen neuvonut myös opiskelijoita etsimään sopivan aineiston Ailasta.

Aila onkin loistava ratkaisu kiireiselle opiskelijalle, sillä palveluun kirjautumisen jälkeen tutkimusaineiston saa käyttöönsä vain muutamalla hiiren klikkauksella.

Yrjölä listaa Ailan etuihin helppouden ja aineistojen monipuolisen aihepiirin lisäksi vielä sen, että aineistot ovat usein melko isoja.

— Esimerkiksi kaikkia testejä ei yksinkertaisesti pysty tekemään kovin pienillä aineistoilla, hän huomauttaa.

Ailaa voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin

Yrjölä arvelee, että vaikka Tietoarkisto ja Aila ovat hyviä työkaluja myös ammattikorkeakoulun metodiopetuksessa, ne ovat toistaiseksi ainakin TAMKin henkilökunnalle melko tuntemattomia.

— Itseni lisäksi tiedän yhden toisen opettajan, joka on käyttänyt opetuksessansa Tietoarkiston aineistoja.

Valmiita, maksuttomia aineistoja voisikin hyödyntää ammattikorkeakouluissa paljon nykyistä enemmän. Metodikurssien lisäksi Ailan aineistot sopisivat esimerkiksi opiskelijoiden lopputöihin.

— Mitään estettä valmiin aineiston käyttämiselle lopputyössä ei ainakaan periaatteessa ole, jos aineisto on tuore ja aihe natsaa opiskelijan koulutusohjelmaan, Yrjölä arvioi.

Ammattikorkeakoululaisen Tietoarkisto

  • Kaikki Tietoarkiston palvelut ovat maksutta myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja opettajien käytössä.
  • Ailassa on paljon tutkimusaineistoja, joita voi käyttää opetuksessa ja opiskelussa tai esimerkiksi ammattikorkeakoulun lopputyön aineistona.
  • Ailan aineistojen käyttö on maksutonta, mutta useimpien aineistojen lataaminen vaatii asiakkaaksi kirjautumisen. Se onnistuu kätevästi omilla ammattikorkeakoulun haka-tunnuksilla.
  • Jos Ailan aineistosta tekee esimerkiksi lopputyön, julkaisusta pitää raportoida Tietoarkistolle.
  • Jos olet kerännyt omaa lopputyötäsi varten sähköiseen muotoon tallennetun tutkimusaineiston, voit tarjota sitä arkistoitavaksi Tietoarkistoon. Meille voi rohkeasti tarjota myös pienehköjä tutkimusaineistoja.
  • Tutkimusmenetelmien harjoitteluun voi hyödyntää Tietoarkiston suosittua Menetelmäopetuksen tietovarantoa MOTVia.
  • Aineistonhallintaan saat apua Aineistonhallinnan käsikirjasta.
  • Tutustu Tietoarkistoon tarkemmin verkkosivuillamme tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme!

» Lue, miten TAMKin opiskelija on hyödyntänyt Ailaa!
Ailasta löytyi aineisto TAMKin harjoitustyöhön ja vinkkejä lopputyön tekemiseen.

Creative Commons -lisenssi