FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Sosiologian väitöskirjoista kiinnostuneille uusi tietovaranto

Anna Lappalainen

Tietoarkisto tarjoaa uuden tietovarannon sosiologian väitöskirjatutkimuksista kiinnostuneille. Palveluun on koottu viitteet vanhoista suomalaisista sosiologian väitöskirjoista. Tietovarantoa voi selata vapaasti verkossa.

Empiirisen sosiaalitutkimuksen historia -tietovaranto sisältää tiedot suomalaisista sosiologian alaan liittyvistä väitöskirjoista vuosilta 1947-2000. Se eroaa perinteisestä kirjastoluettelosta tarjoamalla tietoa muun muassa väitöskirjoissa käytetyistä tutkimusaineistoista ja aineistonkeruusta. Tietovarannossa voi tutustua tietoarkistoon arkistoitujen väitöstutkimusaineistojen kysely- ja haastattelulomakkeisiin.

Ajatus sosiologian väitöskirjatietovarannosta lähti liikkeelle viime syksynä. YTT Marja Alastalo oli käyttänyt väitöskirjassaan bibliografiaa suomalaisista sosiologian alaan kuuluvista väitöskirjoista vuosilta 1947-2000. Tuli puhetta, että aineisto voisi olla hyödyllinen muuhunkin käyttöön ja että se sopisi mainiosti vaikka tietovarannon rungoksi. Sovittiin, että tietoarkisto ottaa hoitaakseen tietokannan toteuttamisen ja ylläpidon sekä bibliografian sisällön laajentamisen.

Tietovarannosta voi hakea väitöskirjoja yliopiston, asiasanojen, sukupuolen ja julkaisuvuoden mukaan. Lisäksi tietueet on mahdollista järjestää esimerkiksi väittelijän nimen perusteella. Asiasanoituksessa on käytetty yleistä suomalaista asiasanastoa. Tietovaranto kertoo myös aineistonkeruuvuoden, -menetelmän ja otoksen tai perusjoukon, mikäli kyseessä on ollut empiirinen tutkimus. Tietovaranto on vapaasti selattavissa internetissä.

Tällä hetkellä EMSOHIT:in tietueet ovat vielä monilta osin vajaat ja niitä täydennetään pikkuhiljaa. Periaatteeksi on otettu, että bibliografian tietoja täydennetään rungosta sitä mukaan, kun väitöskirjoja saadaan tietoarkistoon. Paljon siis vielä puuttuu. Tulevaisuudessa on väläytetty mahdollisuutta laajentaa tietovarannon tieteenala koskemaan sosiologian lisäksi myös sosiaalipolitiikkaa ja valtio-oppia. Mutta ajatus on vasta idean tasolla ja tulisi vaatimaan erillisiä resursseja projektille.

Tutustu demoon osoitteessa https://www.fsd.tuni.fi/emsohit/ ja jätä arvokasta palautetta sivuilta löytyvän palautelomakkeen avulla.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ottaa vastaan lahjoituksina vuosien 1947-2000 sosiologian väitöskirjoja, jotka vielä puuttuvat meiltä. Yksittäisen väitöskirjan tilanteen voi tarkastaa tietovarannosta.