FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Luxembourg Income Studyssa nyt aineistoja varallisuustutkimukseen

Helena Laaksonen

Luxembourg Income Study, LIS, julkaisi vertailevaan varallisuuden tutkimukseen tarkoitetun aineistokokonaisuuden viime joulukuussa. Luxembourg Wealth Studyn, LWS:n, ensimmäisessä versiossa on 13 maakohtaista aineistoa kymmenestä maasta. Suomalaistutkijat voivat käyttää uutta aineistokokonaisuutta maksutta, kuten kaikkia LIS-aineistojakin.

Varallisuustutkimus noudattaa samoja periaatteita kuin itse LIS. Aineistot ovat kansallisten tilasto- tai tutkimuslaitosten keräämää kotitaloustason mikrodataa. LWS:ään ne on harmonisoitu yhtenäisten periaatteiden mukaan vertailtavuuden takaamiseksi. Suomesta Italiasta ja Yhdysvalloista tarjolla on aineistot kahdelta eri vuodelta. Itävalta, Kanada, Kypros, Saksa, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat mukana toistaiseksi yhdellä datalla.

LIS, LWS ja LES

Luxembourg Income Study -nimi (LIS) viittaa sekä organisaatioon, että alkuperäiseen LIS-data-arkistoon. LIS tarjoaa nykyisin käyttäjilleen data-aineistoa kolmesta toisiinsa liittyvästä teemasta: LISin "emoaineistot", uuden LWS:n ja työllisyystutkimuksen eli LES:n. LIS sisältää harmonisoituja tuloaineistoja 30 maasta usealta eri vuodelta. Suomen alkuperäisaineistot ovat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aineistoja. LWS:n aineistot ovat pääosin eri aineistoja kuin LISissä mukana olevat. Suomen aineistot ovat tulonjakotilaston keruun yhteydessä kerättyjä kotitalouksien varallisuus -aineistoja, vuosilta 1994 ja 1998. Työllisyysaineistot olivat aiemmin omana kokonaisuutenaan. Nykyisin ne on liitetty LIS-dataan.

Aineistoja voi käyttää tutkimustarkoituksiin rekisteröitymällä käyttäjäksi. Aineistojen käyttö on maksutonta kaikille LIS:n jäsenmaiden tutkijoille. Tietoarkisto maksaa Suomen LIS-jäsenmaksun. Opiskelijoille aineistojen käyttö on aina maksutonta asemamaan jäsenyydestä riippumatta. Rekisteröityminen pitää nykyisin uudistaa vuosittain.

Aineistoja käytetään lähettämällä tilasto-ohjelman syntaksi sähköpostiviestinä LISin osoitteeseen. Tulokset saapuvat lähettäjän sähköpostiosoitteeseen nopeasti vastausviestinä. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymiseen ja aineistojen käyttöön löytyvät LISin verkkosivuilta.

Suomi vahvasti esillä

Suomalaiset ovat jo pitkään olleet kaikkiaan 28 maan LIS-käyttäjistä ahkerimpien joukossa. Suomessa oli vuonna 2007 rekisteröityneitä LIS-käyttäjiä 39, joista kahdeksan on käyttänyt aineistoja aktiivisesti yli viiden vuoden ajan. Viime vuonna 17 prosenttia kaikista ajopyynnöistä oli suomalaisten lähettämiä.

Käyttäjien pitää julkaista kaikki LWS-aineistoilla tekemänsä tutkimus ensin sen omassa julkaisusarjassa, aivan kuten LIS-aineistoilla tehty tutkimus on julkaistava LIS Working Papers -sarjassa.

Vuonna 2007 LIS Working Papers -sarjan julkaisuista 17 prosentissa käytettiin suomalaisia aineistoja. Suomalaisia aineistoja käytettiin yhteensä 223:ssa sarjan 470 julkaisusta. Osuus on pysynyt melko samanlaisena julkaisusarjan perustamisesta lähtien. Julkaisusarjassa ei ilmestynyt vuonna 2007 suomalaisten käyttäjien tutkimuksia.

LWS-sarjassa on julkaistu viisi tutkimusta, joista neljässä Suomi on yhtenä vertailtavista maista. Suomalaiset tutkijat eivät toistaiseksi ole julkaisseet LWS-aineistoja hyödyntävää tutkimusta.

Koulutusta ja apua aineistojen käyttöön

LIS on julkaissut verkkosivuillaan opintomateriaaleja, joiden avulla aineistoja voi opetella käyttämään. Tarjolla on opintomateriaaleja SPSS-, SAS- ja STATA-käyttäjille.

Joka vuosi järjestetään myös työpajoja, joissa aineistojen käyttöä opiskellaan intensiivisesti LIS:n henkilökunnan opastuksella. Lisäksi on mahdollista päästä hakemuksesta Luxebourg Income Studyn vierailevaksi tutkijaksi. Tutkija-apurahoja myönnetään yksittäisille tutkijoille tai tutkijaryhmille, jotka työskentelevät samassa projektissa.

Lisätietoja:

» Luxembourg Income Study
» Rekisteröintilomake
» Itsenäiseen opiskeluun
» LIS työpajat
» Vierailevien tutkijoiden ohjelma
» Tilastokeskuksen tulonjakotilasto
» Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuusaineisto