Teksti: Helena Laaksonen

Tietoarkistotyön edistäjä 2012 Pentti Kiljunen
luottaa tietoarkiston aineistopalveluun

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto myönsi viime joulukuussa neljännen Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen tutkija Pentti Kiljuselle. Kiljunen on tallentanut tietoarkistoon yli 70 aineistoa yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa.

Kiljunen mittaa suomalaisten mielipiteitä kahden hengen voimin toimivassa Yhdyskuntatutkimus Oy:ssä, joka täyttää vuoden päästä 30 vuotta. Pienellä matalan profiilin yrityksellä on yritys- ja järjestöpuolella pitkäaikaisia kumppaneita, joille se kerää aineistoja, tekee kuvioita ja analyysejä ja laatii raportteja. Se tekee säännöllisesti yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Myös yksittäisiä toimeksiantoja tulee, vaikka Yhdyskuntatutkimus ei aktiivisesti markkinoi palveluitaan.

Jatkokäyttäjiä Suomessa ja ulkomailla

Tampereen naapurissa Lempäälässä toimiva oma tutkimusyritys on tarjonnut Kiljuselle mahdollisuuden harjoittaa mieleistä ammattia. Tutkimusaiheet ovat aina olleet yhteiskunnallisia ja tutkimustulokset ovat olleet hänelle taloudellisia tuloksia tärkeämpiä.

Yhdyskuntatutkimuksen keräämiä monipuolisesti suomalaisten asenteita mittaavia aineistoja tilataan tietoarkistosta joka vuosi runsaasti tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Muun muassa valtaosa EVAn asennetutkimuksista on Kiljusen keräämiä. Aineistoista suuri osa on käännetty englanniksi, koska niillä on käyttäjiä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Aineistojen suosio mairittelee tutkijaa. – On palkitsevaa huomata arkistoinnista olleen yleistä hyötyä, Kiljunen muotoilee.

Enin osa Yhdyskuntatutkimuksen aineistoista on kerätty kirjekyselyin. Kiljunen sanoo tekevänsä, joskin harvoin, nykyisin myös verkkokyselyitä, kun tilaaja toimittaa kohdehenkilöiden yhteystiedot. Oman keskiväestöpaneelin kokoamista hän ei ole pitänyt kannattavana. Tarjontaa on hänen mukaansa liikaa, ja hän suhtautuu olemassa olevien paneelien mielipide-edustavuuteen epäillen, vaikka väestörakenne-edustavuus onkin kohdallaan. – Kaikkia keruumenetelmiä vaivaava vastaamishaluttomuus on vahvaa paneeleissakin, Kiljunen lisää.

Energia-asennetutkimusten sarjan lopettaminen on menetys

Kiljunen on ollut alusta, vuodesta 1983, lähtien mukana keräämässä energia-asennetutkimuksia. Yhdyskuntatutkimuksella keruu oli vuodesta 1994 lähtien sarjan päättymiseen asti. Kiljunen pitää aineistosarjan keruun lopettamista menetyksenä. Nyt alan tutkimuksia teetetään suppeampina kilpailutetusti verkossa ja, kokeneen yhteiskuntatutkijan näkemyksen mukaan, tieteellisten tulosten objektiivisuuden kustannuksella. Energia-asennetutkimukset ovat saatavina tietoarkistosta.

Kiljusella on myönteiset näkemykset ja kokemukset aineistojen arkistoinnista. Hän on luovuttanut tietoarkistoon myös lukuisia niin sanottuja yksittäisiä aineistoja, vaikka näkyvimpiä aineistoluetteolossa ja ovat pitkät sarjat. Arkistoinnista on hyötyä myös tutkijan omassa työssä. – Tietoarkisto tarjoaa nopean pääsyn omiin aineistoihin ja niiden oheistietoihin, esimerkiksi kun pitää tarkistaa, missä muodossa jokin kysymys oli jonkin tutkimussarjan vuoden 1988 mittauksessa tai kun pitää vastata jonkun aineistoa tai sen tulosta koskevaan kysymykseen, Kiljunen kehuu. – Kysyjille voi vastata, että katso tietoarkistosta, siellä ne ovat kaikki.

– Niin ja kieltämättä turvallisen nykytilanteen tuottama huojennus on suuri, kuten huvituskin, kun löytää kesämökin kaapista hiirten järsimän diskettilaatikon – taannoiset datojen varmuuskopiot.

kuvituskuva

Kuva:Pentti Kiljunen ja Sami Borg tarkastelevat Tietoarkistotyön edistäjän palkintoesinettä. Kuvaaja Teija Hautanen

Aiemmat tietoarkistotyön edistäjät

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saajalle annetaan muistoksi nimikoitu taide-esine. Kiljuselle luovutettu taide-esine on Anu Penttisen suunnittelema lasikantinen Västäräkki-rasia. Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnettiin nyt neljännen kerran. Aiemmat palkinnon saajat ovat professori emeritus Leif Nordberg (2009), professori emerita Elina Haavio-Mannila (2010) ja professori emeritus Jukka Kultalahti (2012).

Lisätietoja