Lyhyesti

» Aila uudistaa tietoarkiston aineistopalvelut
» EVAn arvopankista perustietoa suomalaisten asenteiden muutoksesta
» Tietoarkiston tuottamat kuvailutiedot Data Citation Indexissä
» Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta päivitetään
» Laadullisten aineistojen arkistointiyhteistyötä kehitetään DASISH-projektissa

Aila uudistaa tietoarkiston aineistopalvelut

Tietoarkisto ottaa kevään aikana käyttöön uuden aineistontoimitusjärjestelmän Ailan, jossa hyödynnetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmää. Ailassa asiakas voi itse ladata käyttöönsä haluamansa aineistot kirjauduttuaan palveluun omalla kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella. Ennen Ailan käyttöön ottamista uudistamme arkistointisopimuslomakkeen ja tarkistamme kaikkien vanhojen aineistojen sopimusten ehdot. Tiedotamme Ailasta lisää myöhemmin keväällä.

EVAn arvopankista perustietoa suomalaisten asenteiden muutoksesta

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on kerännyt kaikki teettämänsä arvo- ja asennetutkimukset Arvopankkiin, jossa tuloksia pääsee vapaasti tarkastelemaan ja tekemään vertailuja. Arvopankki sisältää tietoa vuodesta 1984 lähtien. Tutkimusaineistot arkistoidaan edelleen heti valmistuttuaan tietoarkistoon, josta niitä voi tilata tarkempia analyysejä varten.

Lisätietoa:
» EVAn arvopankki

Tietoarkiston tuottamat kuvailutiedot Data Citation Indexissä

Thomson Reutersin uusi Data Citation Index -viitetietokanta sisältää tietoarkiston aineistokuvailut. Data Citation Index on osa maksullista useista viitetietokannoista koostuvaa Web of Knowledge -palvelua. Tutkimusaineistojen ottaminen osaksi palvelua mahdollistaa muun muassa tutkimusdatan ja julkaisujen yhteyksien tarkastelemisen. Tampereen yliopiston kirjaston asiakkaat voivat koekäyttää Data Citation Indexiä maaliskuun 20. päivään asti.

Tietoarkiston tuottamat kuvailutiedot ovat avoimesti saatavilla zip-paketteina, joita tietoarkisto päivittää säännöllisesti. Paketti sisältää DDI 2.0 -muotoiset kuvailut XML-tiedostoina niistä aineistoista, joille tietoarkisto on niin sanottu alkuperäisarkisto.

Lisätietoa:
» Data Citation Index
» Tietoarkiston aineistokuvailut DDI 2.0 -formaatissa

Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta päivitetään

Suomen Akatemia käynnisti viime syksynä tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivityshankkeen. Tiekartta on suunnitelma uusista infrastruktuureista ja niitä kehittävistä hankkeista. Ensimmäinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta julkistettiin vuonna 2009.

Tiekartan päivityshanke tehdään Suomen Akatemian kaksivaiheisena hakuna. Myös ensimmäisellä tiekartalla mukana olevien hankkeiden tuli jättää aiehakemus helmikuun 2013 alkuun mennessä. Tietoarkisto jätti aiehakuun kaksi esitystä, joista toinen koskee kansallisen palvelun kehittämistä ja toinen Suomen CESSDA ERIC -jäsenyyttä. Kumpikin tietoarkiston aie-esityksistä pääsi jatkoon. Varsinaiset hanke-esitykset jätetään Akatemialle toukokuussa. Kansainvälinen paneeli arvioi esitykset kesällä ja Suomen Akatemian FIRI-asiantuntijaryhmä tekee päätökset uusista tiekarttahankkeista syksyllä.

Lisätietoa:
» FIRI-asiantuntijaryhmä

Laadullisten aineistojen arkistointiyhteistyötä kehitetään DASISH-projektissa

Euroopan komission rahoittama projekti Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH, järjesti viime marraskuussa kvalitatiivisiin aineistoihin keskittyneen työpajan Irlannin, Maynoothissa. Työpajan tavoitteena oli selvittää, millä tavoin laadullisen tutkimuksen tekijät ja arkistojen edustajat voisivat osallistua DASISH-projektiin ja saada nämä tahot mukaan yhteistyöhön. Suomen tietoarkistoa edusti tutkimusamanuenssi Jarkko Päivärinta.

Lisätietoa:
» Työpajan esitysdiat verkossa (tapahtumasivun alaosassa)
» Projektiraportti D8.7 – Qualitative Data Workshop Report (pdf)