FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Eettinen ennakkoarviointi tulossa ihmistieteisiin

Päivi Vännilä

Kansainvälinen julkaisu, ulkomainen rahoittaja tai kansainvälinen tutkimuskumppani saattavat edellyttää eettistä ennakkoarviointia ihmistieteissä. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etiikkaa pohtiva HYMY II -työryhmä selvittää eettisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuuden ja tekee tarvittavan esityksen ennakkoarvioinnin toteuttamiseksi käytännössä. Työryhmä julkistaa loppuraportin joulukuussa 2008 tai tammikuussa 2009.

Lääketieteessä eettistä ennakkoarviointia on ollut jo 1960-luvun lopulta alkaen. Tätä toteuttavat esimerkiksi sairaanhoitopiirien puolueettomat ja riippumattomat eettiset toimikunnat.

Uudet tarpeet ennakkoarvioinnille eivät perustu Suomessa havaittuihin väärinkäytöksiin vaan kansainväliseen kehitykseen.

Eettinen ennakkoarviointi lisää vääjäämättä byrokratiaa. Suurin osa tutkimuksista voidaan kuitenkin edelleen toteuttaa ilman eettistä ennakkoarviointia. Eettinen ennakkoarviointi tai sääntely ei takaa tutkimuksen eettistä laatua. Se voi kuitenkin taata suojelua tutkittaville ja tutkijalle.

Jos uusi tutkimuseettinen elin perustetaan, se tarkastelee tutkimussuunnitelmaa ja sen oheismateriaalia tavoitteenaan selvittää tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys, tutkittavien asema ja oikeudet eli käytännössä vapaaehtoisuus, suostumus ja informointi sekä mahdolliset riskit ja haitat verrattuna hyötyihin.

HYMY II -työryhmän selvitysten mukaan selkeimmin tarvetta eettiselle ennakkoarvioinnille ovat työryhmän saamien tietojen perusteella osoittaneet hoitotieteilijät. Myös osa psykologisista tutkimuksista edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Sen sijaan sosiaalitieteissä ja humanistisilla aloilla kaivataan ennakkoarviointia enemmän yhteisiä eettisiä ohjeita ja pelisääntöjä.

Lisätietoja:

» Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja sen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etiikkaa pohtivan HYMY II -työryhmän seminaari Hyvä paha etiikka — tarvitaanko humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ennakkoarviointia? Seminaari pidettiin Helsingissä 10.3.2008.
» Etiikkatyöryhmä asetettu selvittämään ihmistieteiden ennakkoarviointia.