FSD Bulletin

Numero 14 (2/2004)
10.9.2004

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkisto uudisti verkkopalvelunsa ja lehtensä

Helena Laaksonen 10.9.2004

Tietoarkiston palvelusta merkittävä osa tapahtuu tavalla tai toisella verkossa ja verkon välityksellä. Tiedottamisemme tärkein väline ovat toimivat ja ajantasaiset verkkosivut, joiden kautta arkistopalvelut ovat koti- ja ulkomaisten käyttäjien ulottuvilla ajasta ja paikasta riippumatta. Jotta ajantasainen arkiston toimintaa ja aineistoja koskeva informaatio löytyisi entistä näppärämmin, julkaisimme keväällä FSD:n 5-vuotisjuhlien kunniaksi uudet WWW-sivut.

Sekä ulkoasu että rakenne uudistuivat. Ulkoasu-uudistuksella pyrimme parantamaan sivujen luettavuutta, rakenneuudistuksella helpottamaan tiedon löytymistä ja navigointia. Tärkeimmät palvelut ovat nyt paremmin esillä heti etusivulla. Aineistoluettelot ja -kuvailutkin uudistuivat. Pitkien kuvailujen rinnalla, niiden etusivuna, tarjoamme nyt lyhyen abstraktin, josta aineiston asiasisältö tulee paremmin ilmi.

Hakupalvelua monipuolistimme niin, että haun voi halutessaan kohdentaa johonkin sivuston osaan. Lisäksi on mahdollista hakea dokumentin tyypin perusteella esimerkiksi vain pdf- tai vain html-dokumenteista.

Tämän lehden myötä jätämme myös jäähyväiset FSDneWWWsille. Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä FSD:n verkkolehden suomenkieliseksi nimeksi tuli painetun lehden mallin mukaisesti Tietoarkisto. Englanninkielisen lehden nimi on nyt FSD Bulletin. Muutoin lehti jatkaa entisellä linjallaan kertoen data-arkistojen ja yhteiskuntatieteiden ajankohtaisista asioista. Joulukuussa ilmestyvän painetun Tietoarkisto-lehden teemana on kansainvälinen yhteistyö.

Sivujen rakenne suunniteltiin FSD:ssä. Sivujen ja verkkolehden ulkoasu tilattiin Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskukselta.