FSD Bulletin

Numero 26 (1/2009)
16.3.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PääkirjoitusPÄÄKIRJOITUS

» Tiedettä silmästä silmään

ArtikkelitARTIKKELIT

» Opettaja löysi kuluttajakäyttäytymistä koskevia tutkimusaineistoja valmiina
» Tilastoista tutkimusaineistoksi: Vaaliliitot 1945–2007
» Eurostatin ja CESSDA PPP:n työpaja etsi helpotusta tilastotarkoituksiin kerätyn mikrodatan saatavuuteen
» Data-arkistojen asiantuntijat jakavat kokemuksia metatiedon tuottamisesta
» Tietoarkiston ja ReTkin seminaarissa perehdyttiin erilaisiin lapsi- ja nuorisotutkimuksen aineistoihin
» Dataruutu: Suomalaisten mielikuvat uskonnollisten ryhmien jäsenistä

LyhyestiLYHYESTI

» Ilmoittautuminen IASSIST/IFDO-konferenssiin jatkuu
» Hae ICPSR:n kesäkursseille!
» Demokratiaindikaattorit päivitettiin
» Sami Borg jatkaa tietoarkiston johtajana
» Data-arkistot kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla
» Mietintö tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista lausuntokierroksella
» Luxembourg Income Study julkaisi sukupuoli-indikaattoreita
» UKDA:n ohjeet datan hallintaan ja jakamiseen
» GESIS, CPS ja vaalitutkimusprojekti CSES yhteistyöhön
» Tutkimusaineistojen jatkokäyttömahdollisuuksien kansainvälinen vertailu -raportti