FSD Bulletin

Numero 26 (1/2009)
16.3.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Suomalaisten mielikuvat uskonnollisten ryhmien jäsenistä

"Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva teillä on niiden jäsenistä?"

Mielikuvat uskonnollisien ryhmien jäsenistä -kuvio

ISSP 2008: suomalaisten arvot ja uskonnollisuus -aineisto(FSD2410) on saatavana tietoarkistosta. Tutkimus käsittelee suomalaisten arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Aineiston keräsi Tilastokeskus kirjekyselynä vuoden 2008 syksyllä.

Dataruudun kuvio perustuu 1136 iältään 15–74-vuotiaan suomalaisen vastauksiin kysymykseen: "Seuraavassa luetellaan joukko uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä. Millainen mielikuva teillä on niiden jäsenistä?". Vastausvaihtoehdot olivat erittäin myönteinen, melko myönteinen, ei myönteinen eikä kielteinen, melko kielteinen, erittäin kielteinen sekä en osaa sanoa. Kuvioon on koottu kahta myönteistä ja kahta kielteistä suhtautumista kuvaavan vaihtoehdon yhteenlasketut prosenttiosuudet valikoiduista kirkoista ja uskonnoista.