FSD Bulletin

Numero 26 (1/2009)
16.3.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Opettaja löysi kuluttajakäyttäytymistä koskevia tutkimusaineistoja valmiina

Päivi Vännilä | Kuva: Marianna Mäkelä

Sari-Maarit Peltola törmäsi sattumalta tietoarkiston KvaliMOTV-tietovarantoon ja sen räätälöityihin opetusaineistoihin etsiessään verkosta tietoa toimintatutkimuksen tekemisestä. Tietovarannon aineistoista useampi soveltui kuluttajatutkimuksen opintojakson aineistoiksi.

Peltola työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuluttajakäyttäytymisen yliopettajana liiketoiminta ja palvelut -yksikössä. Hänen viime vuonna pitämälleen Kuluttajatutkimus-opintojaksolle osallistui erityisesti kuluttajapalveluihin suuntautuneita restonomiopiskelijoita.

Sari-Maarit Peltola

Peltolan kokemuksen mukaan valmis aineisto helpotti ja nopeutti opetustyötä huomattavasti.
– Halusin opiskelijoiden harjoittelevan erilaisia aineistojen analysointitapoja oikean haastatteluaineiston avulla ennen kuin he tekevät omia haastatteluja ja analyysejä. Ilman tietoarkiston palveluja olisin joutunut metsästämään valmiita aineistoja huomattavasti enemmän tai todennäköisesti käyttämään omaa lisensiaatintyöaineistoani, joka ei ollut aiheeltaan opintojakson teemaan kovinkaan hyvin sopiva. Teetin toki harjoituksia muistakin aineistoista. Analysoimme esimerkiksi vuosikertomuksia ja nettikeskusteluja. Tietoarkiston palveluista oli kuitenkin erittäin paljon apua.

Oikeat tutkimusaineistot motivoivat

Peltola löysi tutkimusaineistoja, jotka sopivat opintojakson aihepiiriin ja joiden hän arveli kiinnostavan opiskelijoita. Opiskelijat olivat motivoituneita harjoittelemaan tutkimusta oikeilla aineistolla, eikä kukaan antanut myöhemminkään negatiivista palautetta valmiin aineiston käytöstä.

– Uskon, että pystyin tietoarkiston aineiston käyttämisellä madaltamaan hieman opiskelijoiden kynnystä kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen. Itse asiassa suurin osa opiskelijoista teki opintojaksoon kuuluvan harjoitustyön kvalitatiivista aineistoa keräämällä ja analysoimalla.
Peltola toivookin, että kokemus lisää kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyntämistä myös opinnäytetöissä.

Kvalitatiiviset aineistot yllättivät

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto oli Peltolalle ennalta tuttu ajalta, jolloin hän työskenteli Jyväskylän yliopistossa yhteisöviestinnän lehtorina.
– Silloin en kuitenkaan tilannut aineistoja, koska sopivaa materiaalia ei löytynyt. Itse asiassa olin unohtanut jo ihan kokonaan, että tietoarkiston kautta voi tilata aineistoja ja ilahduin suunnattomasti, kun huomasin sen olevan mahdollista. Suunnittelin käyttäväni tietoarkiston aineistoja opetuksessa, mikäli löytäisin alkamassa olevan opintojakson aihepiiriin sopivaa kvalitatiivista aineistoa.

– Yllätyin positiivisesti siitä, että nettisivustolta löytyi monenlaista aineistoa ja jopa oletustani useampi, opintojaksoni aihepiiriin sopiva, kvalitatiivinen aineisto! Olin ilahtunut myös siitä, että löysin heti kutakin tutkimusta koskevat haastattelukysymykset ja myös lyhyen aineistonäytteen. Jos niitä ei olisi ollut, olisin tilannut aineistoja turhaan.

Pieni negatiivinen yllätys Peltolalle oli se, ettei käyttölupahakemusta voinut lähettää verkossa. Käyttölupahakemuksen faksaamisen jälkeen hän sai kuitenkin aineistot sähköpostiin nopeasti jo seuraavana päivänä. Positiivinen yllätys oli myös se, että kaikki hänen tilaamansa kolme tutkimusaineistoa osoittautuivat käyttökelpoisiksi.

Aineistolähtöisyys vaihtoehtona

Jos Peltola nyt lähtisi suunnittelemaan opetuskokonaisuutta alusta, hän voisi ajatella lähtevänsä liikkeelle aineistolähtöisesti, jo kerätyn aineiston ehdoilla. Toisaalta aineiston pitäisi sopia täsmälleen opintojakson aihepiiriin.

Peltola suosittelee valmiiden tutkimusaineistojen käyttöä kaikille ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille.
– Etenkin tutkimusmetodikursseja vetäville aineistot sopivat hyvin, mutta hyviä käyttömahdollisuuksia saattaa löytyä muihinkin opetustarkoituksiin.